Parkeren: ingewikkelder dan het lijkt

Parkeren en mobiliteit is voor steden en gemeenten een belangrijk thema binnen het aantrekkelijk houden en maken van de leefomgeving. Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (UPT) levert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek als basis voor toepasbare beleidsbeslissingen.

Parkeerbeleid heeft te maken met veel factoren die direct effect hebben op inwoners, toeristen, leefbaarheid, leefomgeving en meer. Zo speelt parkeren een belangrijke rol bij beslissingen over het bezit en/of het gebruik van de auto. Daarnaast neemt parkeren (veel) ruimte in en ruimte is schaars in stedelijke gebieden. Parkeren vraagt om een zeer kostbare infrastructuur. En voor veel lokale overheden zijn parkeergelden een belangrijke bron van inkomsten.

Dilemma's van parkeerbeleid

De 3 belangrijkste dilemma's rond parkeren zijn:
1. Misverstanden en dilemma's rondom parkeerbeleid. Sommige van deze beleidsdilemma’s bevatten belangenconflicten voor beleidsmakers, zoals de trade-off tussen de gemeentelijke inkomsten en de verkeersdrukte in de stad.
2. Parkeren valt meestal onder de afdeling verkeer en vervoer van de lokale overheid, terwijl parkeren op veel meer terreinen invloed heeft. Denk aan: milieu, ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling en financiën. Dit betekent dat de aanpak van parkeren vaak enkel gericht is op verkeer en vervoer, uitgevoerd door mensen met een technische achtergrond.
3. Er is relatief weinig kennis beschikbaar. De complexiteit van parkeerbeleid betekent dat lokale beleidsmakers een moeilijk thema aan moeten pakken.

Wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies

De experts van Erasmus UPT helpen u de complexiteit van parkeren en mobiliteit te doorgronden en oplossingen en kansen te vinden. Dit doen zij vanuit een multidisciplinair perspectief. Door toepasbaar onderzoek en diepe kennis van de praktijk bieden de specialisten van Erasmus UPT evidence-based beleidsadvies en oplossingen.

Relevante projecten

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? 

Betrokken onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen