Studeren aan de EUR

Klinische Technologie

De bacheloropleiding duurt drie jaar en elk jaar is verdeeld in acht blokken. Globaal bestaat het onderwijs voor vijftig procent uit medische vakken en voor vijftig procent uit technische vakken. Je krijgt zowel hoorcolleges, begeleide studiegroepen, laboratoriumtraining, klinische vaardigheden, practica en combinaties van deze studievormen. De meeste hoorcolleges en technische practica vinden in Leiden en Rotterdam plaats. Zie voor meer informatie de website van de TU Delft.

Studieschema

Om je optimaal op de beroepspraktijk voor te bereiden, worden technische en medische vakken gecombineerd gegeven. Kijk voor voorbeelden onder het kopje 'Inhoud van deze studie'. Omdat je als medisch professional contact hebt met patiënten, ga je ook aan de slag met gesprekstechnieken en vaardigheden voor lichamelijk onderzoek. Daarnaast oefen je met voorbehouden handelingen, zoals hechten en het geven van injecties.

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de opleiding krijg je een stevige theoretische basis in medische vakken, wiskunde en technische vakken. Je gaat aan de slag met onderzoeksvaardigheden, klinische vaardigheden, laboratoriumtechnieken, reflectie en gesprekstechnieken. Ook leer je hoe je vragen op een wetenschappelijke manier kunt oplossen. Met technische concepten uit de werktuigbouwkunde, natuurkunde, elektrotechniek en informatica leer je analyseren hoe het menselijk lichaam functioneert en welke processen leiden tot ziekte. Dit doe je aan de hand van 7 orgaansystemen. Lees meer onder het kopje 'Inhoud van deze studie'.

Het tweede jaar

In het tweede jaar volgt verdieping van de technische kennis. Zo komen de natuurkundige principes van beeldvormende technieken, apparatuur en instrumenten – bijvoorbeeld röntgen en EEG-meting – aan bod. Tegelijkertijd ga je dieper in op de pathologie van de orgaansystemen. In het tweede jaar pas je de theorie toe tijdens een zorgstage en in ontwerpopdrachten. 

Het derde jaar

In het derde jaar heb je keuzevrijheid. Je begint met een minor van tien weken aan een van de drie universiteiten, een andere universiteit in Nederland of in het buitenland. Je sluit de opleiding af met een klinisch-technologisch eindproject. In dit project ga je met drie studenten zelfstandig aan de slag met een eigen onderzoeks- of ontwerpproject in Leiden, Delft of Rotterdam.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen