Carrièremogelijkheden

Wat kun je met deze studie?

Rotterdamse filosofen kom je op veel plekken tegen, zoals onderzoeker of docent filosofie. Maar onze alumni werken ook op andere plekken. Bijvoorbeeld bij justitie, in de IT-sector, als journalist, studentendecaan, directeur van een ziekenhuis of hogeschool, als zelfstandige, in het welzijnswerk, bij banken, als schrijver, ondernemer, kunstcriticus, of als beleidsmedewerker bij gemeente, provincie en rijksoverheid en in het bedrijfsleven. Je vindt ook filosofen in de politiek en bij maatschappelijke organisaties.

Filosofische vaardigheden

Filosofische vaardigheden worden gewaardeerd bij de overheid, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Filosofen kunnen goed problemen analyseren, oplossingen zoeken, communiceren, ideeën naar voren brengen, argumenten op een rij zetten, en complexe gegevens in kaart brengen. Als filosoof bied je geen pasklare oplossingen. Maar door een kritische en creatieve omgang met vraagstukken kun je vanuit een nieuwe invalshoek een zinvolle bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen.