Toelating

Filosofie
Master Filosofie

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

  • een vwo-diploma;
  • een propedeuse van een hbo- of wo-opleiding;
  • colloquium doctum;
  • een buitenlands diploma.

Toelatingseisen

Vwo-diploma

Elk vwo-profiel geeft recht op toelating tot de bacheloropleiding Filosofie in Rotterdam.

Toelatingseisen hbo en wo-propedeuse

Je wordt ook toegelaten met een propedeuse- of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding.

Colloquium doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en niet beschikt over de vereiste vooropleiding, dan word je in bepaalde gevallen toch toegelaten. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding.

Toelatingseisen buitenlands diploma

Heb je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg afgerond? Zie de pagina van het admissions office voor meer informatie.
 

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen