Rookvrije campus

Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle EUR locaties volledig rookvrij. Vanaf die datum is de wettelijke maatregel m.b.t. rookvrije onderwijsterrein van kracht. Het collegejaar 2019-2020 zien we als overgangsjaar: tot 1 augustus 2020 is roken alleen nog maar toegestaan op de toegewezen rookzones op de campus.

De Erasmus Universiteit Rotterdam ondersteunt deze maatregel van harte, want we hechten veel waarde aan een gezonde werk- en leeromgeving. Roken en meeroken zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van verslechtering van de gezondheid. Uit onderzoek is gebleken hoe eerder jongeren in aanraking komen met roken, hoe groter de kans is dat zij hieraan verslaafd raken. Veel jongeren beginnen met roken als zij starten met hun studie.

Rookzones tot 1 augustus 2020: roken alleen in rookzones

Vanaf 1 september 2019 tot 1 augustus 2020 is roken alleen nog toegestaan in een vijf gemarkeerde rookzones op campus Woudestein. Deze rookzones bevinden zich op een aanzienlijke afstand van de entrees van gebouwen. Naast de rookzones zijn er geen specifieke faciliteiten meer aanwezig om peuken te doven en weg te gooien. 

De vijf rookzones bevinden zich:

 1. K.P. van der Mandeleplein (linkerhoek Erasmus Building en Theil Building)
 2. Balkon eerste verdieping Tinbergen Building (ingang tegenover Erasmus Paviljoen)
 3. Tinbergen Plaza (tussen de supermarkt en het Mandeville Building)
 4. Achterzijde Bayle Building (naast fiets/wandelpad richting Abram van Rijckevorselweg)
 5. Tussen Library en Q Building

Rookbeleid vanaf 1 augustus 2020: volledig rookvrije campus

Vanaf 1 augustus 2020 mag er nergens meer op de campus gerookt worden (inclusief de terreinen van Erasmus University College en International Institute of Social Studies). Dit geldt voor iedereen: studenten, medewerkers, bewoners, bezoekers en leveranciers,, er zijn geen uitzonderingen. Het rookverbod geldt 24 uur per dag, 7 dagen per week en geldt voor alle rook- en tabakswaar (inclusief e-smokers).

Handhaving rookbeleid

De handhaving van het rookbeleid is vastgelegd in het Ordereglement EUR Gebouwen, Terreinen en Voorzieningen. Tot 1 augustus 2020 ligt de nadruk op het informeren en aanspreken. Naast de verschillende communicatie-uitingen, attenderen stewards en security beambtes de overtreders op het rookbeleid en verzoeken ze hen om naar de rookzone te gaan. Indien geconstateerd wordt dat personen herhaaldelijk aangesproken moeten worden, kan worden overgegaan tot registratie en contact opnemen met de desbetreffende faculteit waar de overtreder studeert of werkzaam is.

Vanaf 1 augustus 2020 wordt de handhaving geïntensiveerd. Er vindt actieve registratie plaats en er kan besloten worden tot het nemen van maatregelen. De mogelijke maatregelen worden door het CvB vastgesteld en worden tijdig gepubliceerd.

Ben je medewerker en rook je?

Het alleen nog maar mogen roken op de rookzones en vanaf 1 augustus 2020 helemaal niet meer mogen roken op de campus, betekent hoogstwaarschijnlijk een verandering in je dagelijkse routine, want je moet verder lopen en dit kost dus meer tijd. Bespreek eventuele knelpunten met je leidinggevende. Je leidinggevende kan hier naar vragen.  

Stoppen met roken

Voor de medewerkers en studenten die graag willen stoppen maar net dat kleine duwtje in de rug nodig hebben, denkt de EUR graag mee en biedt daarom op bepaalde facetten ondersteuning aan. Bekijk op MyEUR alle mogelijkheden die er zijn.

Neem deel in het EUR rokerspanel

Dat er vanaf 1 augustus niet meer gerookt mag worden op de campus is helder. Maar waar lopen medewerkers en studenten die echt niet zonder die sigaret kunnen dan tegenaan? En wat zouden geschikte plekken buiten het campusterrein zijn om te roken, plekken waar je prettig kan staan, uit de loop zodat andere mensen geen last hebben van de rook?

Hierbij hebben we de hulp van de rokers nodig, om zo te komen tot werkbare oplossingen. In mei 2019 is een bijeenkomst geweest met enkele medewerkers en studenten. In het voorjaar 2020 willen we opnieuw een bijeenkomst plannen. Als je wilt aansluiten bij dit panel, kun je een  mail sturen naar tomorrowscampus@eur.nl.

Projectgroep en Stuurgroep

De projectgroep is verantwoordelijk voor het uitwerken van de maatregelen om een rookvrije campus te realiseren. De projectgroep bestaat uit:

 • Laura Hofstee, beleidsadviseur Real Estate & Facility Services (projectleider)
 • Peter van Breda, afdelingsmanager Services
 • Naomi van der Maden, beleidsadviseur Human Resources
 • Joop Matthijsse, afdelingsmanager Education & Student Affairs
 • Jelle Jager, adviseur Security
 • Wim Hanemaaijer, locatiebeheerder en teamleider Stewards
 • Kirsten van der Worp, adviseur Marketing & Communicatie

De Stuurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het rookbeleid en de uiteindelijke invoering van de rookvrije campus. De Stuurgroep bestaat uit:

 • Marijke Weustink, directeur Real Estate & Facilities (voorzitter stuurgroep)
 • Lilian Jillissen, directeur Education and Student Affairs
 • Lieke Skidmore-Vencken, directeur Human Recourses
 • Mireille Spapens, directeur Marketing & Communications
 • Denise Korthals-Altes, jurist Legal Affairs
 • Aisha de Valk-Abubaker, Facilities and Services Manager RSM (namens faculteiten)

Algemene Maatregel van Bestuur

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt een Algemene Maatregel van Bestuur op rondom rookvrije schoolterrein en deze maatregel treedt per 1 augustus 2020 in werking. Dat houdt in dat alle schoolterreinen (van basisschool tot HBO/Universiteit) geheel rookvrij dienen te zijn. Het doel is om Nederlanders gezondere keuzes te laten maken, waardoor Nederlanders minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen zodat zij minder of niet meer gaan roken. Daarom zijn maatregelen gericht op het laten opgroeien van kinderen in een rook- en tabaksvrije omgeving, het voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het beperken van ongewenst meeroken.

Veelgestelde vragen en informatie

Als u een opmerking of een vraag heeft, neemt u dan contact met ons op door een mail te sturen naar tomorrowscampus@eur.nl. Mogelijk staat je vraag hieronder.

 • Met het rookvrij maken van de campus bereidt de universiteit zich eveneens voor op de Algemene Maatregel van Bestuur rondom rookvrije schoolterreinen, die momenteel wordt opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Deze Algemene Maatregel van Bestuur voor rookvrije schoolterreinen treedt per 1 augustus 2020 in werking. Dat houdt dat alle schoolterreinen (van basisschool tot HBO/Universiteit) geheel rookvrij dienen te zijn.

 • De EUR neemt alvast haar verantwoordelijkheid en realiseert een rookvrije campus met een overgangsjaar vanaf september 2019 tot en met juli 2020, waarin vier rookzones worden behouden op de campus. Vanaf augustus 2020 is de campus geheel rookvrij. Roken kan vanaf die tijd alleen nog buiten het campusterrein. Zo komen we tegemoet aan mensen die nu al overlast ervaren van het roken en komen we rokers tegemoet door hen rookzones aan te bieden voor het roken van een sigaret.

 • Met het rookvrij maken van de campus bereidt de universiteit zich voor op de Algemene Maatregel van Bestuur rondom rookvrije schoolterreinen, die momenteel wordt opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Deze Algemene Maatregel van Bestuur voor rookvrije schoolterreinen treedt per 1 augustus 2020 in werking. Dat houdt dat alle schoolterreinen (van basisschool tot HBO/Universiteit) geheel rookvrij dienen te zijn.

 • De rookzones zijn herkenbaar en gemarkeerd op de grond. Daarnaast wijzen pijlen naar de vijf zones. Kan je de rookzones nog niet vinden? Kijk dan op de plattegrond van de campus (als bijlage bij bericht).

 • De vijf rookzones liggen verspreid over de campus en zijn op de plattegrond aangegeven (zie de bijlage bij het bericht).

 • Als je wilt stoppen, is dat natuurlijk je eigen keuze.

  Op de website: ikstopnu.nl vind je veel informatie en tips over stoppen met roken. Daarnaast kun je via jouw huisarts advies krijgen en een eventueel een doorverwijzing naar een cursus of programma 'Stoppen met roken'.

  Let op! Vanaf januari 2020 wordt dit bij (de meeste) zorgverzekeraars geheel vergoed. Let hier eventueel op bij de keuze voor jouw zorgverzekeraar.

 • Omdat je nu verder moet lopen om te roken, kun je best in de knoop komen met je werktijden. Bespreek dit punt met je leidinggevende.

 • Peuken kun je weggooien in de speciale prullenbakken in de rookzones. Buiten de campus komen tegels waarin je je sigaret weg kan gooien.

 • In de parkeergarage mag in verband met brandgevaar niet gerookt worden. Als je auto geparkeerd staat in een van de parkeergarages, mag je daar dus niet roken.

 • Vanaf 1 augustus 2020 is campus Woudestein een volledig rookvrije campus. Vanaf 1 september 2019 tot juli 2020 wordt roken alleen nog toegestaan in vier rookzones op het terrein.

Vijf rookzones op de campus