Dick Houtman: Massa-individualisme

Hoe de individualisering Nederland heeft veranderd

Dick Houtman
Faculteit Sociale Wetenschappen, EUR

Bio: Dick Houtman is hoogleraar Cultuursociologie aan de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit.  Zijn onderzoeksbelangstelling gaat met name uit naar processen van culturele, politieke en religieuze verandering in laatmoderne westerse samenlevingen.

Veertig jaar geleden, ten tijde van de zogenoemde ‘tegencultuur’, stonden massacultuur, massaconsumptie en vervreemdende economische en politieke ‘systemen’ in een kwaad daglicht. De dromen over persoonlijke authenticiteit, zelfontplooiing en rebels non-conformisme van weleer behoren inmiddels al lang niet meer tot de maatschappelijke rafelrand en zijn ook al lang niet meer per se ‘links’ of ‘progressief’. Wat destijds ‘het klootjesvolk’ werd genoemd, wil inmiddels niets liever dan zich via consumptie onderscheiden van datzelfde klootjesvolk, terwijl tegenwoordig ook managers en politici met graagte afstand nemen van de systemen waarvan zij zelf deel uitmaken. De tegencultuur is kortom niet verdwenen, maar is de dominante cultuur geworden.