dr. (Awee) AW Prins

dr. (Awee) AW Prins
Associate professor Erasmus School of Philosophy WP ESPhil
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-37
Email
prins@esphil.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Awee Prins (1957) is associate professor in the philosophy of man and culture at Erasmus School of Philosophy. Since 2014 he is also dean of the Erasmus Honours Academy.

Dr. Prins studied Philosophy at Erasmus University Rotterdam and the University of Amsterdam and graduated in 1985. Since 1985 he has taught Phenomenology, Hermeneutics and Philosophy of Art at Erasmus University.

His research focuses on Philosophy and Literature, and on the work of Martin Heidegger. In 2007 he obtained his PhD at Erasmus University with a dissertation on the phenomenon of Boredom (Being Bored / Dutch: Uit Verveling), which became a public and academic ‘bestseller’; in 2009 the eighth edition was published.

In 1991 Awee Prins co-founded (together with Henk Oosterling) the Centre for Philosophy and Art at Erasmus University. From 1999 until 2010, Prins was Dean of Education at the Faculty of Philosophy. He was also the ‘founding father’ of the Erasmus Honours Programme, a programme for excellent EUR-students.

In 2006 he received the prestigious Education Award (Onderwijsprijs) from EUR, for his excellent teaching skills and for being an inspiration for philosophy students, and those of other EUR-departments.

 • SS (Sadaf) Tbalvandany, BS Harhangi, Awee Prins & Maartje Schermer (2019) - Embodiment in Neuro-engineering Endeavors: Phenomenological Considerations and Practical Implications - Neuroethics, 12 (3), 231-242 - doi: 10.1007/s12152-018-9383-6
 • S Soloukey, BS Harhangi, Awee Prins & MH Schermer (2018) - Embodiment in Neuro-Engeneering Endeavours: Phenomenological Considerations and Practical Implications - Neuroethics, 1-12
 • Awee Prins (2009) - De eigen tijd in vermoedens gevat. Martin Heidegger en de mogelijkheid van tijdsdiagnostiek - Tijdschrift voor filosofie, (71), 37-59
 • Awee Prins (1997) - Im Westen nur Neues. Martin Heidegger und die interkulturellen Auseinandersetzung - Der Blaue Reiter. Journal für Philosophie, (5), 103-107

 • I Engelbert, MH Schermer & Awee Prins (2018) - Een goed gesprek is de beste persoonsgerichte zorg - Medisch Contact, 18-20
 • Awee Prins (2013) - Kleine fenomenologie van de verveling: het belang van 'windstilte' - Podium voor Bio-ethiek, 20 (2), 13-16
 • Awee Prins (1998) - Van HOVO naar HOMO. Het belang van hoger onderwijs met ouderen - Spes, (3), 13-15

 • Awee Prins (1997) - The Body in Wonderland. Congresverslag van het AICA-congres in Cairo - Med. Urbs VIE / Rotterdamse Kunststichting

 • Awee Prins (1996) - Het Zevende Werelddeel. Exploraties in hedendaags internationalisme. Congresverslag - Kunstzaken
 • Awee Prins (1996) - Wegen naar een nieuw Internationalisme in de Beeldende Kunst. Verslag van het Med Urbs Vie-congres in Istanbul - Rotterdamse Kunststichting
 • GAM Groot, HAF Oosterling & Awee Prins (1996) - Van agora tot markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag - Faculteit der Wijsbegeerte

 • Awee Prins (1998) - A seventh Continent. Attempts towards new Internationalism in the Arts - Rotterdam Festivals
 • HAF Oosterling & Awee Prins (1998) - Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden - Rotterdamse Filosofische studies
 • HAF Oosterling & Awee Prins (1994) - Filosofie en kunst 2. Esthetica in de 20e eeuw: een andere verstandhouding (+ voorwoord) - Faculteit der Wijsbegeerte

 • Awee Prins (2014) - Over dat vreemd-vertrouwde tweegesprek van filosofie en kunst - In B. Gramsma, IN - Works 931 - 14209 (pp. 203-207)
 • Esther Keymolen, Awee Prins & C Raab (2012) - Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Third edition - In W. van den Donk & W. Thaens, The Coming of Age of ICT in Public Administration (pp. 21-35) - IOS Press BV
 • Awee Prins (2012) - Design - Dasein is helemaal geen design! - In R. den Brabander, P. Molendijk, T. Rahimy & S. van Tuinen, Voorstellen tot werkelijkheid. Het denken en doen van Henk Oosterling: een abecedarium (pp. 30-35) - Trichis
 • Robin Akker & Awee Prins (2008) - Data morgana? Pleidooi voor een rimpelloos bestaan - In V.A.J. Frissen & J. de Mul, De draagbare lichtheid van het bestaan (pp. 184-194) - Klement
 • HAF Oosterling & Awee Prins (2008) - Grootstedelijke reflecties. De kwetsbare relatie tussen kunst, cultuur en filosofie - In Opstellen voor Opstelten (pp. 19-23) - EUR
 • Awee Prins (2005) - Verveling, verstilling en gelatenheid. Naar andere bestaanspraktijken in het Westen? - In H.A.F. Oosterling & V. Bahgwandin, Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit (pp. 49/65-192/194)
 • Awee Prins (2003) - Die Grammatik fehlt. Martin Heidegger en Paul Celan: denken en dichten in 'schamelste tijden' - In T. Naaijkens & G. Groot, Zingbare rest. De poëzie van Paul Celan (pp. 93-107) - Wereldbibliotheek
 • Awee Prins (2003) - Leonardus Stocke - In W. van et al. Bunge, The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-century Dutch Philosophers (pp. 953-955) - Thoemmes Press
 • HAF Oosterling & Awee Prins (1998) - Existentialisme herdacht. De Rennies voorbij? - In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins, Existentialisme en Humanisme in postmoderne tijden (pp. 9-11) - Rotterdamse Filosofische studies
 • Awee Prins (1998) - Is het existentialisme wel een humanisme? Jeap-Paul Sartre over de grenzen van vrijheid en verantwoordelijkheid - In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins, Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus, Bataille herdacht (pp. 15-31) - Rotterdamse Filosofische studies
 • Awee Prins (1997) - `Van een Verlegenheid een Gelegenheid maken' Enkele bespiegelingen over een ander multi-cultureel Kunstenbeleid - In R.R. de Haas, Nota Multicultureel Kunstbeleid (pp. 76-79) - Rotterdamse Kunststichting
 • Awee Prins (1997) - Zijn er Holzwege op Internet? Martin Heidegger en de teloorgang van het denken - In Th.W.C. Oudemans, Techniek en informatisering. Het denken van Heidegger (pp. 25-39) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Awee Prins (1996) - De wet van het water. Over westerse en niet-westerse kunstpraktijken - In R. de Leeuw, Publiek in het jaar 2000. Musea in de multiculturele samenleving (pp. 9-14) - Nederlandse Museumvereniging/Rijksdienst Beeldende Kunst
 • Awee Prins (1996) - `Im Westen nur Neues' - Martin Heidegger und die interkulturelle Auseinandersetzung - In H. Kimmerle, Das Multiversum der Kulturen (pp. 77-101) - Rodopi
 • Awee Prins (1995) - Heideggers `Andenken'. Zweisprache und Gewalt - In H. Kimmerle, Poesie und Philosophie in einer tragischen Kultur. Texte eines Hölderlin-Symposiums mit einem Bildteil (pp. 73-86) - Königshausen & Neumann
 • Awee Prins (1994) - Waarheid en geheim. Heideggers weg naar een tweegesprek van filosofie en kunst - In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins, Filosofie en kunst 2. Esthetica in de 20e eeuw: een andere verstandhouding (pp. 77-93) - Faculteit der Wijsbegeerte

 • Awee Prins (2018) - Het wordt niet beter, het kan niet beter. Over existentiele professionaliteit en de toekomst van de herstelbeweging - In D. Boertien & W. Kusters, Filosofie bij Herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheidszorg (pp. 142-152) - Kenniscentrum Phrenos
 • Awee Prins (2018) - Good Mourning! - Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van rouw - In Treur! Filosofische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven op rouw en depressie (pp. 58-70) - Stichting Filosofie & Psychiatrie
 • Awee Prins (1999) - H.G. Gadamer - In H. Achterhuis e.a., De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw (pp. 288-297) - Contact
 • Awee Prins (1998) - Mark Manders and the (R)evolution of Things - In S. Bos, H.R. Reust, R. Kaulingfreks & A.W. Prins, Mark Manders Self-portrait in a surrounding area (pp. 99-101) - Bienal de Sao Paulo
 • Awee Prins (1995) - H.G. Gadamer - In H.J. Achterhuis, J. Sperna Weiland, S.E. Teppema & J. DeVisscher, Kritisch Denkers Lexicon 19 (herschreven versie) (pp. 1-16) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Awee Prins (1994) - Martin Heidegger en de vraag naar de alledaagsheid - In ? ?, Acta Nederlands-Vlaamse Filosofiedag (pp. ?-?)
 • Awee Prins (1994) - Explorations in figures of space. Comments alongside works by Bob Gramsma / Exploraties in gedaanten van de ruimte. Enkele opmerkingen bij werken van Bob Gramsma - In P. Donker Duyvis & W. Sanders, Ateliers Arnhem 1993/1994 (pp. ?-?)

 • Awee Prins (1997) - Voorzitterschap tijdens congres `Sensus Communis' - te Rotterdam

 • Awee Prins & R Safranski (2000) - Nihilismus und Transzendenz - congres Nihilismus und Transzendenz

 • HAF Oosterling & Awee Prins (2001) - Kunstbeleid Rotterdam

 • Awee Prins (22 May 2000) - Wijsgerige Antropologie: Hermeneutiek - Omscholingscursus Wijsgerige Antropologie: Hermeneutiek

 • Awee Prins (2015) - Erasmus Honeurs Academy (External organisation)

 • Awee Prins (2018) - Anders kijken naar de broosheid van ouderdom - Lezing voor staf afdeling Psychogeriatrie VU AMC
 • Awee Prins (2018) - Over het belang van broos denken in de geneeskunde - lezing tijdens het huisartsencongres 'Sign of Times'
 • Awee Prins (2018) - The Critically Ill Child: From Translational Reseacrh to Reflection - Lezing Erasmus Universiteit
 • Awee Prins (2018) - Broosheid in het onderwijs - Lezing congres “Eruit halen wat erin zit” voor bestuurders MBO
 • Awee Prins (2018) - Het belang van los en loskloppend denken - Tilburg
 • Awee Prins (2018) - Bij broos even hoort broos denken - Lezing i.h.k. van de Nacht van de Filosofie
 • Awee Prins (2018) - The fragility-approach in de psychiatrie - Lezing voor de Patiëntenraad Stichting Altrecht
 • Awee Prins (2018) - Gedachten over sterfelijkheid - lezing i.h.k. van het symposium “De dokter, de denker en de dominee over ‘voltooid leven’”
 • Awee Prins (2018) - Er dreigt een voltooid-leven-epidemie - Lezing voor SCEN artsen regio Haarlem
 • Awee Prins (2018) - Tellen is koud denken - Lezing en presentatie (samen met Thé Tjong Khing’)
 • Awee Prins (2018) - Martin Heidegger en de sterfelijkheid - Lezing in het kader van de cyclus “Doorheen de duisternis"
 • Awee Prins (2018) - Rethinking being ‘worse off’ - Lezing ter gelegenheid van het afscheidssymposium voor Prof. dr. Dick Tiboel
 • Awee Prins (2017) - Het belang van onmogelijkheidszin in de opvoeding - Wijsgerige Kring De Woudkapel
 • Awee Prins (2017) - Onze samenzwering tegen de sterfelijkheid - Lezing congres ‘De dokter en de dood’
 • Awee Prins (2017) - Wij leren in het leven altijd te laat - Brainwash Festival
 • Awee Prins (2017) - Pleidooi voor los denken - Studio Erasmus
 • Awee Prins (2017) - Inleiding - Presentatie van “De dag dat de zee weg was"
 • Awee Prins (2017) - "De herstelbeweging tussen Capability en Fragility Approach”, - Congres Stichting Filosofie en Psychiatrie en de Herstelbeweging
 • Awee Prins (2017) - Wegen naar geluk", Lezing i.s.m. Prof. dr. Huib Pols, - Congres Veerstichting
 • Awee Prins (2017) - Inleiding en debat: "Wie is er bang voor Verveling?" - Debat i.s.m. De Idee / De Fusie
 • Awee Prins (2017) - "Verschil en verband tussen Fenomenologie en Scepticisme" - Lezing voor VWO-scholieren
 • Awee Prins (2017) - "Sterfelijkheid, een veronachtzaamd, maar hardnekkig fenomeen' - Lezing voor studentenvereniging Medicurus, Erasmus MC
 • Awee Prins (2016) - Broos leven, broos denken, broos geloven - Lezing voor De Woudkapel
 • Awee Prins (2016) - Martin Heidegger en de tijdelijkheid van het zijn - Lezing in het kader van de cursus “Geschiedenis van het Post-Modernisme”. HOVO – EUR
 • Awee Prins (2016) - Empathische Geneeskunde, Frankje of Ruggengraat? - Lezing HOVO i.s.m. prof. dr. Louw Feenstra, dr. Peter Klootwijk en dr. Ingeborg Engelberts
 • Awee Prins (2016) - Erasmus is geen merknaam, Erasmus was een denker - Inleiding tgv de presentatie van Bd. 13 en 14 van de Correspondentie van Erasmus (i.s.m. Ad Donker), Verhalenhuis
 • Awee Prins (2016) - Wat is dat in deze tijd: Lof der Zotheid? - Kindercollege Erasmus MC
 • Awee Prins (2016) - Filosofie en Geneeskunde: Inleiding in ‘vergankelijkheidsberoepen’ - Lezing ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Junior Med School. Erasmus MC
 • Awee Prins (2016) - An Interdisciplinary Approach - Inleidende lezing voor het Erasmus Honours Programma. Faculty Club, EUR.
 • Awee Prins (2016) - Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van de rouw - ezing voor de Stichting Filosofie en Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam
 • Awee Prins (2016) - Lenig worden in je hoofd - HOVO Kindercollege
 • Awee Prins (2016) - Bij broos leven hoort broos denken - HOVO Zomerlezing
 • Awee Prins (2016) - De eindigheid omarmd - Lezing voor de specialistenopleiding Erasmus MC in het kader van de cursus “Professionaliteit en Ethiek”
 • Awee Prins (2016) - Stirring Thinking - Inleiding bij de uitreiking van de Honours bullen van het Erasmus Honours Programme, i.s.m. Prof. dr. Huib Pols
 • Awee Prins (2016) - Wat is dat, “existentiële professionaliteit?” - Lezing voor de Huisartsenspecialistenopleiding van het Erasmus MC
 • Awee Prins (2015) - The importance of ‘stirring thinking' - Introductie en discussie tijdens “Building Blocks for a new EUR-vision for Education”
 • Awee Prins (2015) - What shall we ever do? - Gesprek met Wim Brands en Wietse Versteegh ihk van Brainwash Festival, Frascati
 • Awee Prins (2015) - Abraham Tuschinski - Lezing in het kader van de Open Joodse Huizen, i.s.m. Loods 24
 • Awee Prins (2015) - Empathische geneeskunde: Franje of Ruggengraat? - Lezing in het kader van de Medische Carrière-week van de MFVR, Erasmus MC
 • Awee Prins (2015) - Lenig worden in je hoofd - Introductielezingen ihk van Filosofie voor kinderen, Wetenschapsknooppunt EUR
 • Awee Prins (2015) - Is dit alles? - Over verveling en een andere alledaagsheid - Lezing in Hotel Pinckoff i.s.m. dr. Guus Smeets (FSW)
 • Awee Prins (2015) - 'Over Grenzen’, ‘Identity’, en ‘Grand Challenges’ - Voorbereiding en Introductie bij uitreiking certificaten Erasmus Honours Programma’s
 • Awee Prins (2012) - Kunst van de openbare ruimte: Janine Schrijvers, Meike Eggers en Michael Anhalt - Lezing Museum Rotterdam
 • Awee Prins (2012) - Waarom ik geen kranten lees - Column Studio Erasmus
 • Awee Prins (2012) - Beter in de grot blijven - Lezing Symposium IDFX - Interference: De Confrontatie
 • Awee Prins (2012) - 'Good Mourning' - over het belang van rouw - Lezing UHM
 • Awee Prins (2012) - Het belang van Dostojevski - Lezing voor de Erasmus Honours Alumni vereniging
 • Awee Prins (2012) - All the lonely people.... - Lezing ihkv het symposium 'Het Familiealbum', EUR / Museum Rotterdam
 • Awee Prins (2012) - Kunst en eigenlijke alledaagsheid - Voordracht Vrije Akademie
 • Awee Prins (2000) - Die Grammatik Fehlt. Martin Heidegger und Paul Celan in durftigster Zeit - Lezing in het Goethe Instituut
 • Awee Prins (2000) - Hedendaagse Beeldencultuur: Film - debat "Hedendaagse Beeldencultuur: Film"
 • Awee Prins (2000) - Hedendaagse Beeldencultuur - Debattenreeks "Hedendaagse Beeldenstructuur
 • Awee Prins (2000) - Politici te koop? Het Kohl-virus waart rond - Platform 17, Studium Generale EUR
 • Awee Prins (1999) - Multicultureel programmeren - Inleiding en moderatie van het congres. Schouwburg De Kunstmin
 • Awee Prins (1999) - Platform 17 - Voorzitterschap Studium Generale, EUR
 • Awee Prins (1999) - Politiek - Inleiding en voorzitterschap met Hans Visser, Herman Meijer en Mohamed Rabbae, CFK Symposium "Denkbeelden van Minderheden" n.a.v. Chaos ex Machina CFKj 1, EUR, FdW
 • Awee Prins (1999) - Denkbeelden van Minderheden - Inleiding en moderatie, Faculteit der Wijsbegeerte, EUR
 • Awee Prins (1999) - Intermedialiteit in theater - Inleiding en moderatie, symposium in het kader van 'Door schijn bewogen. 4 gesprekken over intermedialiteit in de kunst', Zaal de Unie
 • Awee Prins (1999) - Marokkaanse vrouwen in Nederland. Tussen isolement en maatschappelijk succes - Inleiding en moderatie van het congres in het kader van de 'Al Farabi Ronde', De Rode Hoed
 • Awee Prins (1999) - Nederland Migratieland door de jaren heen - Inleiding en moderatie van de conferentie van het Stimuleringsfonds van de Publieke Omroepen. De Rode Hoed
 • Awee Prins (1999) - Wie is er bang voor verveling - Lezing voor directeurenoverleg Educatieve Opleidingen Rotterdam/Amsterdam/Den Haag/ Utrecht. Hotel New York
 • Awee Prins (1999) - Anna Karenina - lezing Studium Generale EUR
 • Awee Prins (1999) - Bestemming Nederland; Asielzoekers in Europa - Inleiding en moderatie Studium Generale EUR
 • Awee Prins (1998) - Inleiding en moderatie - Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, Studium Generale
 • Awee Prins (1998) - What Dreyfus still can't do - Lezing in het kader van het lustrumcongres `Fenomenologische en hermeneutische perspectieven op informatietechnologie', Faculteit der Wijsbegeerte
 • Awee Prins (1998) - Multicultureel Kunstenbeleid - Lezing voor Centrum Beeldende Kunst
 • Awee Prins (1998) - Is `Amusement' een privatief? - Lezing in het kader van de Vergadering van Nederlandse Gemeentesecretarissen
 • Awee Prins (1998) - Van HOVO naar HOMO. Over het belang van onderwijs met ouderen in het HOVO onderwijs - Lezing ter gelegenheid van het academisch HOVO jaar
 • Awee Prins (1998) - Het belang van verveling - Lezing in het `Koorenhuis'
 • Awee Prins (1998) - Der Satz der Indentität - Inleiding bij het filosofendiner `Wie zal het zijn?', Faculteit der Wijsbegeerte
 • Awee Prins (1998) - Over de tweevoudige overschatting van Heideggers `Sein und Zeit' - Discussie met Herman Philipse en Arnold Heumakers
 • Awee Prins (1998) - Mensen zijn middelen. Verschijning van de flexwerker, verdwijning van de mens - Masterclass bij de Faculteit der Economische Wetenschappen
 • Awee Prins (1998) - Heideggers Zijn en Tijd. - Lezing tijdens symposium `Zijn en Tijd', Faculteit der Wijsbegeerte
 • Awee Prins (1998) - A Theatre in it's own city - Voordracht in het kader van het plenaire IETM congres 98
 • Awee Prins (1997) - Van een verlegenheid een gelegenheid maken - Lezing voor de Rotterdamse Kunststichting
 • Awee Prins (1997) - Het pluriversum van de kunst - Lezing voor de Academie der Kunsten
 • Awee Prins (1997) - Moraal, de stad en de cultuur - Lezing in de Laurenskerk
 • Awee Prins (1997) - Het Belang van Dingen - Lezing in het kader van de cyclus `De oplossing der dingen' van het Centrum voor Filosofie & Kunst
 • Awee Prins (1997) - Kunsten & Kerken - Openingslezing tijdens de expositie `Vurige Tongen' - Düsseldorf/Gent/Arnhem
 • Awee Prins (1996) - Voorzitterschap tijdens `The Body in Wonderland' - Congres van de Internationale Associatie van Kunstcritici (AICA), 22-23 december 1996
 • Awee Prins (1996) - Toegepaste Kunst: een ander verhaal - Lezing ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar van de Hoogeschool der Kunsten, Kleine Komedie
 • Awee Prins (1996) - voorzitter van de werkbespreking `Deep Throat' - Expositie `Slapen in Almere', De Paviljoen
 • Awee Prins (1996) - De interculturele dimensie van de kunst - Lezing voor de Hogeschool der Kunsten
 • Awee Prins (1996) - Presentatie tijdens `Het zevende werelddeel, exploraties in nieuw internationalisme in de beeldende kunst' - Kunstsectordag van Rotterdamse Kunstinstellingen
 • Awee Prins (1996) - Inleiding en moderatie van `De puntjes op de y' - Debat met Ch. Dercon, A. Bevers en A. Klamer, Studium Generale
 • Awee Prins (1996) - Inleiding en moderatie - Symposium `Changing opinions in Contemporary Art', Gate Foundation
 • Awee Prins (1996) - Kanttekeningen bij de archeologie van de kick - Debat met Lieven de Cauter en Ruud Kaulingfreks in het kader van de cyclus `Bop till you drop', Akademie der Kunsten
 • Awee Prins (1996) - En dat alles uit verveling, mijne Heren - Lezing in het kader van Studium Generale cyclus `Bop till you drop', Akademie der Kunsten
 • Awee Prins (1995) - Wie is er bang voor verveling? - Lezing ten behoeve van Studium Generale
 • Awee Prins (1995) - Voorzitterschap en afsluitende lezing - Congres `Het Zevende werelddeel', 16/17, 23/24 september 1995
 • Awee Prins (1995) - Some Dilemmas and Challenges in the intercultural debate today - Inleidende lezing tijdens het congres `Het Zevende Werelddeel', 16/17, 23/24 september 1995
 • Awee Prins (1995) - De teloorgang van het denken - Lezing tijdens het symposium `Heidegger en de epoche van de Informatisering'
 • Awee Prins (1995) - De wet van het water. Over westerse en niet-westerse kunstpraktijken in museale context - Lezing ten behoeve van de Nederlandse Museumvereniging
 • Awee Prins (1995) - Het einde van de academie? - Lezing voor de Hogeschool voor de Kunsten
 • HAF Oosterling & Awee Prins (1995) - Klinkklare nonsens in Vonhoff-rapport. Gesprek met S.J. Doorman - Desiderius
 • Awee Prins (1995) - `Business Art Stage' en de verhouding tussen kunst en ecomie - Debat met prof.dr. A. Klamer bij de Hogeschool der Kunsten
 • Awee Prins (1995) - Inleiding, voorzitterschap en afsluitende lezing - Congres `A multiverse of Arts' ten behoeve van Med Urbs Vie en de Biennale Istanbul, 10-11 november 1995
 • Awee Prins (1995) - De toekomst van het Kunstonderwijs in Nederland - Lezing ten behoeve van de Hogeschool voor de Kunsten
 • Awee Prins (1995) - De verveling, cyclus - IKON programma `De andere wereld op zondagmorgen', 15/22/27 juli 1995)
 • Awee Prins (1995) - Im Westen nur Neues - Martin Heidegger en de interculturele filosofie - Gastcollege ten behoeve van doctoraalcolleges Interculturele Filosofie
 • Awee Prins (1995) - Gesprek met Cor Gout - In Andere Sinema, november/december 1995
 • Awee Prins (1995) - De verveling - Interview voor IKON radio `De andere wereld op zondagmiddag', 24/31 december 1995
 • Awee Prins (1994) - Inleiding en moderatie - Tweedaags symposium Lost Boundaries/Grensverlies, STROOM Haags Centrum voor Beeldende Kunst
 • Awee Prins (1994) - Verveling: het uur U - Lezing in Teatro Popular
 • Awee Prins (1994) - Inleiding, voorzitterschap en mede-organisator - Lezingencyclus `Magie', Studium Generale
 • Awee Prins (1994) - Op weg naar de dingen: Jan van Krieken, Seet van Hout, Nicolaas Dings - Lezing tijdens cyclus `Coïncidentia Oppositorum', Rijnoeverhuys
 • Awee Prins (1994) - Filosofie, koninging of glazenwasser van de wetenschap? - Inleidende lezing op open dag
 • Awee Prins (1994) - Het belang van verveling - Lezing voor de Probusgroep Rotterdam
 • Awee Prins (1994) - Een leven lang verveling - Interview in de Haagse Courant
 • Awee Prins (1994) - Enkele reis verveling - Interview in Rotterdams Dagblad. Verscheen ook in Utrechts Dagblad, Zeeuwse Courant, Gooi en Eemlander en de Leeuwarder Courant
 • Awee Prins (1994) - De verveling als ultieme relativering van het bestaan - Interview in het Rotterdams Dagblad. Eveneens in Utrecht Dagblad, Zeeuwse Courant, Gooi en Eemlander en de Leeuwarder Courant
 • Awee Prins (1994) - De gesel der rijken - Interview in Algemeen Dagblad
 • Awee Prins (1994) - Existentiale en epochale verveling - Lezing in Averechts
 • Awee Prins (1994) - Nothing really matters - Lezing ten behoeve van Studium Generale-cyclus `De wetenschap staat voor niets'
 • Awee Prins (1994) - De verveling als ultieme relativering van het bestaan - Interview in Quod Novum
 • Awee Prins (1994) - Verveling als epochaal fenomeen - Lezing voor de Stichting Management Gezondheidszorg

 • Awee Prins (2019) - Broos denken en broos (be)handelen inzake neonatologie - Lezing i.h.k.v. 'Op zoek naar de ziel van Sophia' voor staf Sophia kinderziekenhuis
 • Awee Prins (2018) - Broos denken inzake eindigheid - Lezing tijdens symposium 'Euthenasie als optie bij psychisch lijden'
 • Awee Prins (2018) - Ode aan de broosheid. - Voordracht Astare

 • HAF Oosterling & Awee Prins (2000) - Webzine CFKsite (Journal)

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
FW-AFS3201

Level
Master 1
Year
2021
Year Level
Master 1
Course Code
FW-AFS4200

Human Conditions II

Year
2021
Year Level
Bachelor 1, Bachelor 1
Course Code
FW-FMC1006

Bachelor Thesis Philosophy

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
FW-DD3196

Year
2021
Course Code
FW-ED3007

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes