mr.dr. (Elmira) E. van Vliet

mr.dr. (Elmira) E. van Vliet
Assistant Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
vanvliet@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • P. Kruit, C.J. Loonstra & E. van Vliet (2013). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • E. van Vliet & B. Filippo (2012). Arbeidsrecht & Reorganisatie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • L.J.M. Langedijk & E. van Vliet (2011). Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2010. Den Haag: SDU Uitgevers
    • J.P. Quist, A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet & L.C.J. Sprengers (2018). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom juridisch
    • E. van Vliet & B. Filippo (2016). Arbeidsrecht & reorganisatie. Den Haag: Boom juridisch
    • A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even & E. van Vliet (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • E. van Vliet (2018). Noot bij: Gerechtshof Den Bosch. (2017, oktober 12), TRA 2018-6, 200.218.552_01, (Ruime uitleg waarschuwingsplicht werkgever bij disfunctioneren). ECLI:NL:GHSHE:2017:4621
   • E. van Vliet (2017). Noot bij: CRvB. (2017, augustus 23), SZR Updates 2017-0207, (Boete wegens overtreding van de inlichtingenverplichting in de WW sinds 1 januari 2017: eenduidigheid en rechtszekerheid geborgd?). ECLI:NL:CRVB:2017:2894
   • E. van Vliet (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, augustus 18), SZR Updates 2016-, 0880, (Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naast een al eerder bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd leidt tóch tot twee privaatrechtelijke dienstbetrekkingen). ECLI:NL:CRVB:2016:3109
   • E. van Vliet (2014). Noot bij: Ktr. Utrecht. (2014, september 2), JIN 2014-9, 185, p.997-1002.
   • E. van Vliet (2012). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, juli 17), JIN 2012-152, 200.107.415, (Medezeggenschap scholen, deelraad, adviesrecht, vergoeding deskundige, commissie van geschillen). p.1066-1068.
   • E. van Vliet (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, september 30), JIN 2011-8, 758, p.1085-1088.
   • E. van Vliet (2011). Noot bij: Kantonrechter Amersfoort. (2011, maart 8), JIN 2011-322, p.438-442.
   • E. van Vliet (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, april 16), JIN 2010-419, p.449-453.
   • E. van Vliet (2018). Wnra in het onderwijs. Rechtspositie onderwijspersoneel openbaar onderwijs wordt normaal, maar blijft een beetje bijzonder. In B. Barentsen, N. Hummel & S.F.H. Jellinghaus (Eds.), Van ambtenaar naar ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (pp. 181-195). Weert: Celsus juridische uitgeverij
   • F.H.J.G. Brekelmans & E. van Vliet (2017). De leraar. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 101-143). Den Haag: Boom Juridisch
   • E. van Vliet (2017). Honderd jaar werken in het openbaar of bijzonder onderwijs: de rechtspositionele verschillen verkleinen en...verdwijnen? In De houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie (pp. 189-197). Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.W. van der Voet & E. van Vliet (2012). Medezeggenschap van deelnemers in de bve-sector, goed geregeld? In W.T.G. Dresscher & e.a. (Eds.), Langzaam maar zeker. Maar wel zeker! (pp. 309-329) Utrecht: Aob
 • AR-Updates

  Start Date
  Feb/2018
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Arbeidsrecht

  Gerechtshof Den Haag

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  schrijfjurist
  Specialty
  Arbeidsrecht

  Stichting Onderwijsgeschillen

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  commissielid
  Specialty
  Arbeidsrecht

  SZR-Updates

  Start Date
  Feb/2018
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Arbeidsrecht

  TRA

  Start Date
  Feb/2018
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid
  Specialty
  Arbeidsrecht
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone