Certificaat ‘Gelijke beloning voor man en vrouw'

Worden mannen en vrouwen in uw organisatie gelijk betaald voor gelijk werk?
Gender equality

Worden mannen en vrouwen in uw organisatie gelijk betaald voor gelijk werk? Waarschijnlijk gaat u ervan uit dat u eerlijke salarissen betaald. En mocht er een verschil bestaan, dan zijn daar verklaringen voor, anders dan geslacht. Want er wordt uiteraard niet bewust gediscrimineerd in uw organisatie.

Aanleiding

Dit zal iedere werkgever zeggen. En dat zal ook veelal waar zijn. Toch wijst onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek* uit dat het verschil in betaling voor gelijk werk aan mannen en vrouwen significant is: 4% bij de overheid en maar liefst 7% in het bedrijfsleven.

In Den Haag gaan daarom stemmen op om het voorbeeld van IJsland** te volgen. In plaats van dat een vrouwelijke medewerker op onderzoek uit moet wanneer zij het vermoeden heeft niet gelijkelijk betaald te worden als haar mannelijke collega met dezelfde functie, zijn IJslandse organisaties verplicht om te kunnen bewijzen dat mannen en vrouwen gelijk betaald worden voor gelijk werk.

Loonkloof

Zou het niet mooi zijn om de discussie over een loonkloof voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen? Door hem te onderzoeken én op te lossen waar nodig? Dat je als organisatie met certificering kunt aantonen dat mannen en vrouwen bij u gelijk betaald worden voor gelijk werk?

Kwantitatief onderzoek kan dergelijke duidelijkheid geven. Want het is niet gemakkelijk om een eerlijke vergelijking op het oog te maken. Data-analyse, statistiek en kunstmatige intelligentie bieden uitkomst.

Erasmus Q-Intelligence is ervaren met het uitvoeren van kwantitatief onderzoek naar de loonkloof en gebruikt daarbij de wetenschappelijke kennis van Erasmus Universiteit Rotterdam en erkende methodes zoals het CBS die ook hanteert. Een onderzoek van Erasmus Q-Intelligence resulteert in het certificaat ‘Gelijke beloning voor man en vrouw’, inclusief jaarlijkse herwaardering. En wijst het onderzoek een verschil uit? Dan worden verbeterpunten gesuggereerd.

Met het certificaat toont u aan uw medewerkers gelijk te betalen voor het doen van vergelijkbare werkzaamheden. Zo draagt u bij aan het doen verdwijnen van de loonkloof én heeft u als werkgever bewezen voor eerlijke betaling te staan.

Aanpak

Voor het loonkloofonderzoek door Erasmus Q-Intelligence wordt de volgende aanpak gehanteerd:

Een onderzoek start met een intakegesprek over de benodigde data en de afspraken te maken rondom het onderzoek

Om het kwantitatieve onderzoek uit te voeren, is data over salaris en medewerkerkarakteristieken benodigd. De beschikbare data bevat minstens 250 medewerkers. Deze gegevens kunnen anoniem worden aangeleverd. Namen en personeelsnummers zijn voor ons irrelevant

Minimale vereisten van karakteristieken zijn: salaris, geslacht, fte, periode de dienst en salarisschaal of vergelijkbaar

Erasmus Q-Intelligence voert een validatie van de data uit om zeker te zijn dat we over juiste en volledige gegevens beschikken

Erasmus Q-Intelligence doet onderzoek naar de loonkloof in uw organisatie naar aanleiding van de beschikbare data. We benutten daarbij de methodische kennis van de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgen de methodiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Erasmus Q-Intelligence stelt een certificaat op gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. Dit certificaat bevat de gevonden loonkloof inclusief uitleg en eventuele aanbevelingen

Het certificaat wordt overhandigd

Certificering

Het loonkloofonderzoek door Erasmus Q-Intelligence biedt organisaties de mogelijkheid om zich te onderscheiden als verantwoordelijk werkgever op het terrein van beloningsstructuur. Met behulp van kwantitatief onderzoek, in lijn met de gehanteerde onderzoeksmethodiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, wordt een loonkloof al dan niet gevonden en worden suggesties gedaan voor verbeteringen. 

Het laten uitvoeren van dit onderzoek levert u het certificaat ‘Gelijke beloning voor man en vrouw’ op. In het onderzoek wordt aan de hand van data statistisch onderzocht of er een verschil in betaling van gelijk werk bestaat. Dankzij de herwaarderingen wordt jaarlijks bijgehouden of nog altijd aan de standaarden van het certificaat wordt voldaan.

Het certificaat heeft verschillende gradaties. Om de verschillende niveaus te bereiken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Awareness: Er is een statistisch significant verschil in beloning gevonden tussen mannen en vrouwen met vergelijkbare werkzaamheden, en het verschil is groter dan 5%.
 • Progress: Er is een statistisch significant verschil in beloning gevonden tussen mannen en vrouwen met vergelijkbare werkzaamheden, maar het verschil is kleiner dan 5%.
 • Excellence: Er is geen statistisch significant verschil in beloning gevonden tussen mannen en vrouwen met vergelijkbare werkzaamheden.

Ook bij de gradatie ‘Awareness’ toont de organisatie aan zich in te willen te zetten voor eerlijke betaling. Het onderzoek doet suggesties voor het aanpakken van de gevonden loonkloof.

Het officiële EUR-certificaat bevat:

 • Een bewijs van uitvoeren van het loonkloofonderzoek
 • De (eventueel) gevonden loonkloof
 • Duiding van de gevonden loonverschillen
 • Aanbevelingen voor het verlagen van de (eventuele) loonkloof
 • Bij herwaardering een vergelijking met eerdere onderzoeksresultaten

Resultaat

Uw organisatie toont met het uitvoeren en herhalen van een loonkloofonderzoek aan het probleem van een loonkloof serieus te nemen en te willen bijdragen aan het terugdringen van de loonkloof. Het onderzoek kan u suggesties geven om actief aan de slag te gaan met het verkleinen van het verschil. Of het kan u vertellen dat u op de goede weg bent!

Gelijkheid is een hedendaags thema. Met dit loonkloofonderzoek dragen we bij aan een groot maatschappelijk doel: gelijke betaling voor gelijk werk. Onderzoek naar de loonkloof maakt inzichtelijk waar we als organisaties en als maatschappij staan. Om uiteindelijk te komen tot het verder terugdringen van onverklaarbare en onwenselijke verschillen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Lees meer over:

Analytics & Advisory

 • HR Analytics

  Wat is de samenhang tussen geslacht en beloning? Wat zijn drivers van verzuim binnen de organisatie? Het personeel maakt het verschil voor het realiseren van…
  EQI HR Analytics
 • APG

    APG verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeverdiensten. Bij APG…

Professional Education bij EQI

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen