Dataverkenning

Welke data zijn er relevant en hoe kan de data van meerwaarde zijn voor uw bedrijf? Erasmus Q-Intelligence verdiept zich in uw gegevens en levert een plan van aanpak waarmee u direct aan de slag kan. De methodes die wij daarbij bijvoorbeeld gebruiken zijn:

  • Visualisatie
  • Trendanalyse
  • Optimaal inzetten data en analytics
  • Beoordeling data kwaliteit
  • Prestatie analyse

Meer informatie over het voordeel van de inzet van deze methodes leest u hier.