Fraude & Plagiaat - Onderwijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam stelt hoge eisen aan academische vorming. Daarbij hoort een streng fraudebeleid. Immers, in geval van fraude kan de docent geen goed oordeel vormen omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de cursist.

Fraude is een overtreding. Wie fraude pleegt, overtreedt de regels van de universiteit en in sommige gevallen de wet. Plagiaat is diefstal.  

Brochure 'Fraude & Plagiaat' (pdf):

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen