Economie groeit met 2,1 % in Q4 2018

De “Econometric Institute Current Indicator of the Economy” (EICIE) is vernieuwd. De EICIE is een een indicator die de huidige stand van zaken in de economie meet. Het CBS geeft pas na 45 dagen een eerste indruk, de EICIE doet dat gelijktijdig.

Na uitgebreid testen en evalueren, en vele berekeningen, kunnen we nu de nieuwe indicator presenteren. Voor het derde kwartaal van 2018 voorzagen we een economische groei van 2.1%, ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. En ook voor het vierder kwartaal voorzien we een groei van 2.1% ten opzichte van 2017 Q4.

De vernieuwde EICIE is gebaseerd op de input verzameld uit maar liefst 1.4 miljoen artikelen in het NRC Handelsblad. Woorden (denk aan inflatie), korte zinnen (denk aan: de prijzen stijgen) en uitspraken zijn gecodeerd, en daarna samengevat tot een handzamer aantal variabelen. Een neuraal netwerk met vijf achtereenvolgende lagen is gebruikt om economische groei (in voorbije kwartalen) te relateren aan het sentiment. Dit model is getest in de steekproef en buiten de steekproef. Daarna is, met de gegevens bekend tot en met vandaag, de nieuwe EICIE berekend.

Met 2.1% groei lijkt de groei in Nederland ietsjes af te nemen. Samen met de daling in 2018 Q3 lijkt het een voorbode van de mindere groei in 2019 die ook het CPB verwacht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen