Nederlandse Economie groeit maar met 1.1% in het eerste kwartaal van 2019

De “Econometric Institute Current Indicator of the Economy” (EICIE) is vernieuwd. De EICIE is een indicator die de huidige stand van zaken in de economie meet. Het CBS geeft pas na 45 dagen een eerste indruk, de EICIE doet dat tijdens het lopende kwartaal.

Vandaag is het dan zover voor een update over het huidige eerste kwartaal van 2019. Na uitgebreid testen en evalueren, en vele berekeningen, kunnen we nu de nieuwe indicator presenteren. Voor het vierde kwartaal van 2018 voorzagen we nog een economische groei van 2.1%, ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het CBS rapporteerde onlangs dat de eerste inschatting van de werkelijke groei 2.0% was[1]. De EICIE zit daar dicht bij!

Voor het huidige 2019Q1 verwachten we echter een flinke daling van de groei.

De vernieuwde EICIE is gebaseerd op de input verzameld uit maar liefst 1.4 miljoen artikelen in het NRC Handelsblad. Woorden (denk aan werkloosheid), korte zinnen (denk aan: huizenprijzen blijven stijgen) en uitspraken zijn gecodeerd, en daarna samengevat tot een handzamer aantal variabelen. Een neuraal netwerk met 5 achtereenvolgende lagen is gebruikt om economische groei (in voorbije kwartalen) te relateren aan het sentiment. Dit model is getest in de steekproef en buiten de steekproef, en daarna is met de gegevens bekend tot en met vandaag de nieuwe EICIE berekend.

Met slechts 1.1% groei lijkt de groei in Nederland flink af te nemen. Samen met de daling in 2018Q4 lijkt het een voorbode van de mindere groei in 2019 die ook het CPB verwacht.[2]

 

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/07/bbp-groeit-met-0-5-procent-in-vierde-kwartaal-2018

[2] https://www.cpb.nl/raming-maart-2019-ccep

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen