VBO

Onafhankelijke validatie van uw modelbouw
woonwijk
Logo VBO

 

VBO Makelaar levert, naast de gangbare marketingdiensten, ook modelwaardes voor woningtaxaties om de inschatting van de taxateur te valideren. Deze modelwaardes zijn verplicht bij taxaties voor het verkrijgen van een hypotheek. Voor deze modelwaardes maakt VBO gebruik van kwantitatieve analyses. Erasmus Q-Intelligence checkt per periode hoe goed het model de werkelijke woningwaardes benaderd.

Erasmus Q-Intelligence voert deze validatie uit door verschillende kwaliteitsmaatstaven, zoals het gemiddelde, maar ook het aantal afwijkingen, te berekenen. Om een beeld te krijgen van de kwaliteit per deelmarkt, berekenen we de kwaliteit onder andere ook per prijsklasse, woningtype of provincie. Zo krijgt VBO een beeld in welk deel van de markt de modelberekening nog verbetering behoeft.

VBO kan met deze validatie de kwaliteit van het woningwaardemodel verder verbeteren. Ook toont VBO aan haar makelaars aan hoe betrouwbaar de eigen modeltaxaties zijn en hoe goed de makelaars daar derhalve op kunnen vertrouwen. Erasmus Q-Intelligence is de ideale onafhankelijke partner om deze modelvalidatie uit te voeren.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen