Demand Forecasting

van Fast Moving Consumer Goods tot Bezoekersaantallen

Achtergrond

Het gebruik van (big) data analytics kan van grote waarde zijn voor de bedrijfsvoering in organisaties. Dit geldt niet alleen voor (middel)grote ondernemingen, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. Samen met haar hoogleraren werkt EQI aan de doorbraak van het gebruik van (big) data analytics voor de bedrijfsvoering in alle organisaties.

Het begint met het genereren van betrouwbare vraagvoorspellingen (Demand Forecasting). Hiermee kan inzicht worden verkregen in de toekomstige afzet, gespecificeerd naar productsoort en tijdstip. Afzetprognoses op basis van zorgvuldige data analyse zijn goed toepasbaar in nagenoeg alle sectoren van bedrijvigheid; van de forecast van fast moving consumer goods, tot de forecast van bezoekersaantallen van musea of webshops.

Ook al komt de vraag naar producten of diensten ogenschijnlijk op onverwachte momenten of is de ‘data’ voor bepaalde producten beperkt, toch brengt analyse van verkoopaantallen of bezoekersaantallen in het verleden vaak een patroon aan het licht dat gebruikt kan worden als basis voor betrouwbare voorspellingen.

Werkwijze

EQI ontwikkelt voorspelapplicaties op basis van een maatwerk voorspelmodel voor ieder bedrijf. In tegenstelling tot de standaard voorspeloplossingen die geboden worden in sommige softwarepakketten, resulteert onze werkwijze in een voorspeloplossing die precies past bij de unieke context en omstandigheden van ieder bedrijf. Dankzij de wereldwijd toonaangevende voorspelexpertise van onze hoogleraren en onderzoekers, zijn wij vaak in staat tot aanzienlijk betere en meer betrouwbare voorspellingen te komen dan standaard voorspelpakketten – en, belangrijker, tot voorspellingen die daadwerkelijk van betekenis kunnen zijn voor de bedrijfsvoering.

In onze voorspelmodellen kunnen velerlei historische bedrijfsgegevens worden gecombineerd. Denk hierbij onder meer aan historische verkopen, prijsontwikkelingen en marketingacties. Ook beschikt EQI over technieken om geautomatiseerd relevante gegevens van het internet te kunnen ophalen en heeft EQI de beschikking over unieke, zelf ontwikkelde business indicators. Steeds worden de in te zetten gegevens, de modelspecificatie en de econometrische technieken afgestemd op de van toepassing zijnde bedrijfscontext.

Resultaat

EQI heeft Demand Forecasting reeds voor verschillende bedrijven succesvol toegepast. Zo gebruikt een culturele instelling de tool om het aantal bezoekers per dag en per verkoopkanaal te voorspellen. Ze gebruiken de resultaten om onder andere beslissingen te nemen over quota op verkoopkanalen en over gerichte marketing. In dit artikel in New Scientist wordt gesproken over de meerwaarde van de voorspeltool voor de culturele instelling. Een bedrijf in Fast Moving Consumer Goods gebruikt de tool om de vraag naar ieder product uit hun brede assortiment te voorspellen. Zij kunnen daarmee optimale beslissingen nemen met betrekking tot productie en voorraad.

Van Gogh Museum

De toepassing van Data Analytics bij het Van Gogh Museum

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 11 68
    • Hoe komt u erachter welke klanten, welke wensen hebben, en hoe u voor iedere groep klanten de meeste toegevoegde waarde kunt bieden? Deze informatie is essentieel bij het (her)ontwerpen van uw product en kan u helpen om uw marktaandeel te maximaliseren. Lees verder...

    • Door middel van gerichte beleidsaanpassingen is het mogelijk incidentele logistieke problemen te vermijden, kosten te besparen en de belasting voor professionals te reduceren. lees verder....

    • Betrouwbare business indicatoren voorspellen economische veranderingen en stellen u in staat om onderbouwde strategische beslissingen te nemen op macro- en micro-niveau. lees verder....

    • KEPMatch™ identificeert de beste transplantatiemogelijkheden uit miljarden combinaties en draagt bij aan het verhogen van niertransplantaties. lees verder....

    • Human Resource heeft veel data ter beschikking. De kans dat men het overzicht verliest en aan de mogelijkheden voorbij gaat is groot. Erasmus Q-Intelligence ontrafelt de brij aan data met behulp van statistische methoden tot bruikbare inzichten die bijdragen aan een betere structuur in uw organisatie.  lees verder....