Trend Forecasting

Business Indicators

Ontwerpen Conjuctuurindicatoren

Achtergrond

Wat zijn (toekomstige) economische ontwikkelingen en hoe speel je daar als overheid of bedrijf gericht op in? In de afgelopen decennia hebben zich grote onevenwichtigheden in de ontwikkeling van de economie voorgedaan. Denk aan het optreden van ‘bubbles’ op het terrein van huizenprijzen, ontwikkeling van de prijzen op grondstoffenmarkten, aandelenprijzen, et cetera.

Het project Conjunctuur – Business Indicators heeft als ambitie het mogelijk te maken dergelijke conjunctuurverschijnselen te voorspellen, er op in te spelen, of misschien zelfs te beheersen. Dit project heeft EQI ter hand kunnen nemen dankzij de ondersteuning van de Goldschmeding Foundation.

Werkwijze

In dit project worden indicatoren ontwikkeld die enerzijds tijdig op de gevaren van ‘oververhitting’ van deelmarkten duiden en anderzijds aangeven wanneer een kansrijke periode van evenwichtige groei aanstaande is. Aan de basis van het project ligt de doorontwikkeling van een real time en snel beschikbare conjunctuurindicator die is ontworpen door het Econometrisch Instituut: De Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE). Door middel van grootschalige patroonherkenning in velerlei gegevensreeksen en sentimentanalyse van nieuwsberichten en sociale media wordt de indicator verbeterd en verfijnd naar economische deelsectoren. 

Resultaat

De in dit project ontwikkelde conjunctuurindicatoren zijn uitermate geschikt voor diepgravende analyse van de economie. Voorbeelden van vragen zijn: hoe is de amplitude van golfbewegingen te reduceren? Hoe kan de economie weerbaar worden voor externe schokken? Maar ook: Is dit een goed investeringsmoment? Daarnaast faciliteren conjunctuurindicatoren het nemen van gegronde real time beslissingen op macro- en micro-niveau. Nagenoeg elke beslisser kan er gebruik van maken, variërend van geïnteresseerden in een koopwoning, (institutionele) beleggers tot managers en beleidsmakers binnen bedrijven en overheden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 11 68
    • Hoe komt u erachter welke klanten, welke wensen hebben, en hoe u voor iedere groep klanten de meeste toegevoegde waarde kunt bieden? Deze informatie is essentieel bij het (her)ontwerpen van uw product en kan u helpen om uw marktaandeel te maximaliseren. Lees verder...

    • KEPMatch™ identificeert de beste transplantatiemogelijkheden uit miljarden combinaties en draagt bij aan het verhogen van niertransplantaties. lees verder....

    • Wanneer het aanbod beperkt is en vooraf beslissingen dienen te worden genomen over kortingsacties, het organiseren van evenementen en de inzet van personeel, is het van belang de vraag te kunnen prognotiseren.  Ook voor middelgrote bedrijven kan de inzet van (big) data analytics bijzonder waardevol zijn. lees verder....

    • Human Resource heeft veel data ter beschikking. De kans dat men het overzicht verliest en aan de mogelijkheden voorbij gaat is groot. Erasmus Q-Intelligence ontrafelt de brij aan data met behulp van statistische methoden tot bruikbare inzichten die bijdragen aan een betere structuur in uw organisatie.  lees verder....

    • Door middel van gerichte beleidsaanpassingen is het mogelijk incidentele logistieke problemen te vermijden, kosten te besparen en de belasting voor professionals te reduceren. lees verder....