Business Intelligence & Management Control

Realiseer uw organisatiedoelen met de juiste BI-dashboards
vliegtuig Cockpit van binnen

Wilt u de besturing van uw organisatie naar een hoger niveau tillen door middel van dashboards die naadloos aansluiten op de sturingsbehoeften? Wilt u borgen dat de strategische doelen van uw organisatie behaald worden door middel van goede management control en, daarmee verbonden, de inzet van business intelligence?

Het Executive Program Business Intelligence & Management Control is een uniek programma voor zowel BI-professionals als managers. In dit programma leren zij gezamenlijk het BI en management control vraagstuk eigen te maken en toepassen in de eigen organisatie. Dit wordt bereikt door op de juiste momenten samen op te trekken (ontwerpfase van dashboards) en door eigen specialisatie en ervaring in te zetten op de afzonderlijke onderdelen van een Business Intelligence project.

Waarom deze opleiding?

 1. Je leert de ambitie en de strategie van je organisatie in kaart te brengen en daarmee het ontwerp van een dashboardrapportage te maken.
 2. Je leert wie er allemaal een dashboardrapportage nodig hebben en welke kpi’s daarin opgenomen moeten worden.
 3. Je ervaart door het spelen in teamverband van een managementgame wat management control is en hoe managers met behulp van een dashboardrapportages tot gezamenlijke besluitvorming komen.
 4. Je leert hoe je ‘alignment’ aanbrengt tussen de verschillende dashboardrapportages in een hiërarchische organisatie (van organisatieniveau tot en met afdelings- en teamniveau).
 5. Je leert geautomatiseerde dashboardrapportages te maken met behulp van Power BI (BI-professional track)
 6. Je leert hoe je van afzonderlijke losse managementrapportages met Power BI een interactieve en overzichtelijke managementdashboardapplicatie kan maken met op het management afgestemde visualisaties en navigatie. (BI-professional track)
 7. Je leert om de juiste grafiek- of tabelkeuze te maken op basis van de data die je wilt presenteren in een dashboardrapportage.
 8. Besteed ik het dashboard en BI beheer uit aan een derde partij of doe ik de ontwikkeling en beheer daarvan zelf? (Management track)
 9. Wat is de toegevoegde waarde van een BI omgeving t.o.v. MS Excel en wanneer gebruik je het ene instrument en wanneer het andere? (Management track)

De belangrijkste informatie van dit Executive Program op een rij

Aantal bijeenkomsten
De opleiding varieert van 9 tot 13 dagdelen.
Dit is inclusief een terugkommiddag.

De collegedagen zijn doorgaans van 9.00 tot 17.00 met als uitzondering module 4 van 14.00 - 20.30 uur.

Locatie
De colleges vinden plaats op locatie Lommerrijk Rotterdam. 

Voertaal
De voertaal tijdens de colleges is Nederlands.

Deelnamekosten

BI-professional track€ 4.150,-
Management track € 3.350,-
Compleet programma€ 4.950,-
Module 5: Begeleiding en implementatie€ 2.995,-

*Prijzen zijn vrijgesteld van BTW en inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunches. 

De opleiding richt zich specifiek op twee doelgroepen:

 • Professionals die zich willen specialiseren in het ontwikkelen van Business Intelligence dashboards ten behoeve van Management Control. Te denken valt onder meer aan financieel managers, (business) controllers, finance professionals, BI-experts, management consultants en organisatieadviseurs.
 • Directieleden en senior managers die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de inzet van BI of die de effectiviteit van resultaatsturing met BI willen verbeteren. Te denken valt onder meer aan CEO’s, CFO’s, CIO’s, Directeuren Strategie & Business Development en Senior (Business) Controllers.

De opleiding start meerdere keren per jaar. De eerstvolgende start is op dinsdag 18 april 2023. 

Data onder voorbehoud.

ModuleLesdagen
1: Strategic Thinking & Dashboard Design dinsdag 18 april
woensdag 26 april
2: Power BI kennis en vaardigheden

donderdag 11 mei
donderdag 25 mei

3: Visualization donderdag 1 juni
4: BI Projectmanagementdonderdag 8 juni
Terugkommiddagdonderdag 15 juni
5: BI&MC implementatie (optioneel)juli-aug

ModuleLesdagen
1: Strategic Thinking & Dashboard Design 

donderdag 7 september
donderdag 14 september

2: Power BI kennis en vaardigheden

donderdag 28 september
donderdag 12 oktober

3: Visualization dinsdag 24 oktober
4: BI Projectmanagementdinsdag 31 oktober
Terugkommiddagdinsdag 7 november
5: BI&MC implementatie (optioneel)nov-dec

 

ModuleLesdagen
1: Strategic Thinking & Dashboard Design donderdag 26 oktober
donderdag 2 november
2: Power BI kennis en vaardigheden

donderdag 9 november
donderdag 23 november

3: Visualization donderdag 30 november
4: BI Projectmanagementdonderdag 7 december
Terugkommiddagdonderdag 14 december
5: BI&MC implementatie (optioneel)jan-feb

De lessen worden verzorgd door ervaren docenten met veel kennis van de praktijk. Dit komt met name terug in de voorbeelden en oefeningen tijdens de lesdagen. Gedurende de hele opleiding ligt de nadruk op een hands-on benadering. Hoewel theorie aan bod komt, ligt de nadruk op het eigen maken van de relevante management control en business intelligence methoden en technieken die je direct kunt toepassen in de praktijk.

Program Director
Hein Heuvelmans is managementconsultant en oprichter van Mercator Management Advies. Hein is ruim 30 jaar actief als managementconsultant, directeur en docent op het gebied van beslissings- en besturingsvraagstukken. Hij helpt managers met de implementatie van strategiegedreven performance management (spm)  op alle niveaus in de organisatie, geeft advies, coaching en training op maat via verschillende workshop- en masterclassprogramma’s. Hij heeft spm-projecten uitgevoerd op directieniveau voor o.a. Heineken, Belastingdienst, Rabobank, Vlisco, Olympia Uitzendbureau, Ministerie van Defensie (Nederland en Tsjechië), Hunkemöller, Delta Lloyd, Ordina en Van Gansewinkel. Daarnaast heeft Hein verschillende managementgames ontwikkeld waarmee managers spelenderwijs getraind kunnen worden in resultaatgericht(er) denken, werken en sturen en verzorgt hij gastcolleges op Hogescholen en Universiteiten en is hij als Executive Teacher en Principal Consultant werkzaam voor Erasmus Q-Intelligence. Hein verzorgt de modules 1, 3, en 4 van de opleiding Business Intelligence en Management Control. Hij is ook betrokken bij module 5.

Docent
Drs. Waldemar de Haas
is eigenaar van Power BI Knowledge (www.leerpowerbi.nl). Hij heeft meer dan vijf jaar ervaring als Microsoft Certified trainer op het gebied van Power BI. Inmiddels heeft hij meer dan duizend mensen getraind die werkzaam zijn bij de top 100 bedrijven van Nederland. Met zijn bedrijf biedt Waldemar naast het verzorgen van trainingen ook ondersteuning bij het implementeren van Power BI in de organisatie. Daarnaast is hij oprichter van Easy BI Connector (www.easybi.nu), een dienst waarmee eenvoudig data uit SaaS-software zoals Exact Online, AFAS en Nmbrs eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan diverse BI-tools waaronder Power BI. Met een team van ervaren Power BI-specialisten levert zijn bedrijf alle ondersteuning die een organisatie nodig heeft voor een succesvolle implementatie van Business Intelligence: van consultancy tot kant-en-klare dashboards. Waldemar is als Executive Teacher aan Erasmus Q-Intelligence verbonden en verzorgt binnen deze opleiding de module 'Power BI Kennis en vaardigheden'. 

 

Bij afronding van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer over de inhoud per module in de opleidingsbrochure

laptop met data dashboard

Tracks

De opleiding is modulair opgezet. Er zijn in totaal vijf modules. Er kan gekozen worden uit twee tracks.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om alle modules van deze opleiding te volgen en variant 1 en variant 2 te combineren tot een ‘BIMC-compleet’ variant. 

U bent business controller, BI-expert of managementconsultant en u wilt graag de besluitvorming van het management ondersteunen met het juiste dashboard of de juiste managementrapportage. Hoe doet u dat?

De sleutel hierin is naadloos aan te sluiten bij de denkwijze van het management. De opleiding Business Intelligence en Management Control biedt de unieke kans om in de huid van het management te kruipen, de wereld van Management Control en besturing goed te leren begrijpen en dit te vertalen naar effectieve BI-dashboards en rapportages. Dit loopt van het proces van strategievorming tot het opstellen van de jaarbegroting en de periodieke managementteamvergaderingen.  Alleen zo kunt u een dashboard maken dat eenvoudig te hanteren is door het management en even intuïtief gebruikt kan worden als het dashboard van hun auto.

In de BI-professional track leert u allereerst, in de module ‘Strategic Thinking & Dashboard Design’, hoe management control start met het concreet maken van de strategische ambitie en te inventariseren wat de kritieke succes factoren zijn die resultaatbepalend zijn voor de organisatie. U leert een strategiekaart te maken, performance drivers en outcome measures in een oorzaak-gevolgdiagram te plaatsen en in teamverband een managementgame te spelen. Dit zal u op weg helpen om te leren denken, werken en besturen als een manager.

Vervolgens leert u in de module ‘Power BI kennis en vaardigheden’ alle essentiele onderdelen van Power BI om daadwerkelijk een dashboard te kunnen bouwen volgens een ontwerp zoals dat tot stand is gekomen in module 1. In de module ‘Visualization’ leert u alles over hoe u vervolgens de vormgeving van het dashboard zo inricht dat het gemakkelijk in gebruik is voor het management en de informatie goed wordt overgebracht.

Tot slot kunt u in de optionele module ‘BI&MC Implementatie’ een implementatieproject starten in uw eigen organisatie onder begeleiding van onze ervaren docenten en consultants.

Met de BI-professional track wordt u degene die de besturing van de organisatie naar een hoger niveau tilt.

Dit programma omvat 11 dagdelen (5 lesdagen, en een terugkommiddag).

In deze module leert u de grondbeginselen van Power BI, waaronder het maken en importeren van gegevens, het maken en opmaken van visualisaties en het ontwerpen van rapporten. U leert ook hoe u de geavanceerde functies van Power BI kunt gebruiken, zoals het maken van interactieve dashboards en het gebruik van Power BI voor gegevensmodellering.

Onze ervaren docent begeleidt u met praktische oefeningen en voorbeelden uit de praktijk, zodat u het geleerde in uw eigen bedrijf kunt toepassen. Aan het einde van deze module zult u er zeker van zijn dat u Power BI kunt gebruiken om ruwe gegevens om te zetten in zinvolle inzichten en betere beslissingen te nemen.

Lesmethodiek

Na een korte introductie van het programma neemt de docent u stap voor stap door diverse voorbeeldcases. Hierbij neemt u actief deel door zelf deze stappen tijdens de training uit te voeren. U raakt hierdoor snel vertrouwd met Power BI. Naast het werken met voorbeeldcases is er voldoende ruimte om eigen vraagstukken in te brengen.

Voor wie is deze training geschikt

Deze training is geschikt voor mensen die geen tot weinig kennis hebben van de basisconcepten van Power BI. Ook voor mensen die al enige ervaring hebben in Power BI en zich dit zichzelf hebben aangeleerd biedt deze training voldoende aanknopingspunten om met Power BI op een gestructureerde en professionele wijze aan de slag te kunnen.

Programma Dag 1

 • Inspiratiesessie: Voorbeelden en mogelijkheden Power BI Service & Power BI Desktop.
 • Databronnen inladen (Excel, SQL, Azure SQL, etc.)
 • Werken met de Power Query editor : Data transformeren (opschonen van data, kolommen splitsen, conditional columns, etc.)
 • Data visualiseren in reports en dashboards (tabellen, draaitabellen, grafieken, etc.)
 • Tips en tricks om snel aan de slag te gaan met Power BI.
 • Power BI Service: Reports publiceren en delen met collega’s.

Programma Dag 2

 • Herhalingsopdracht op basis van de geleerde kennis uit dag 1.
 • Het opzetten van een goed datamodel/relatiemodellen: samenvoegen van tabellen
 • Het maken van een datumtabel als onderdeel van een BI-datamodel.
 • Tips voor een gebruikersvriendelijk en professioneel Dashboardontwerp.
 • Rekenen in Power BI met DAX (Data Analysis eXpressions):
  • Best practices voor het opzetten van Measures
  • Verschil tussen Calculated Columns, Measures en Quick Measures uitgelegd
  • Filter- en Rij-context uitgelegd.
  • DAX-basisformules uitgelegd (o.a. SUM, COUNT, AVERAGE)

U bent manager en u wilt graag goede stuurinformatie om de strategische ambities van uw organisatie waar te maken. De mogelijkheden van BI-tools zijn enorm maar daarmee heeft u nog niet zomaar een goed werkend dashboard dat u als manager in staat stelt om betere beslissingen te nemen. Een BI-project kan de oplossing zijn, maar waar moet zo’n project aan voldoen? Wat is de rol van het management daarin en op welk moment? Vragen die dan een bepalende rol spelen zijn:

 • Welke kpi’s komen er in mijn dashboardrapportage en welke niet?
 • Hoe zijn organisatiestrategie, jaarbegroting en dashboardrapportage onderling verbonden door kpi’s en ‘aligned’ in de staf- en lijnafdelingen van de organisatie?
 • Hoe gebruik ik de dashboardrapportages effectief in de directie- en managementteam-vergaderingen en hoe zijn deze management control meetings geagendeerd in de tijd en qua onderwerpen?
 • Hoe zorg ik dat de resultaatfactoren en kpi’s eenduidig gedefinieerd zijn en er een gezamenlijk begrippenkader ontstaat rondom strategie en resultaatsturing?
 • Besteed ik het dashboard- en BI-beheer uit aan een derde partij of doe ik de kennis- en applicatieontwikkeling en het beheer zelf?

De management track geeft antwoord op deze en nog veel meer soortgelijke vragen die spelen bij managers die Business Intelligence en Management Control willen verbeteren en naar een hoger niveau tillen in de eigen organisatie.

Dit programma bestaat uit 9 dagdelen (4 lesdagen en een terugkommiddag).

Ervaringen van deelnemers

 • "Directe toepasbaarheid van de theorie in de praktijk. Uitstekende ondersteuning van docenten."
 • "Door de managementgame is de opleiding zeer interactief."
 • "Integrale benadering waarbij theorie en opdrachten goed bij elkaar aansluiten."
 • "Enthousiaste en bevlogen docent."
 • "De focus op strategie geeft een nieuw perspectief op hoe je BI werkzaamheden kan structureren."
 • "Goed overzicht van waar de focus moet liggen bij het sturen op strategie. Heldere stappen die doorlopen worden in combinatie met een goed uitgewerkte casus en managementgame."
 • "De module heeft mij erg geholpen bij het vertalen van de strategie van een organisatie naar een ontwerp van een dashboard."
 • "Praktisch. Eyeopener met boek ‘Storytelling met data’ en de aandacht voor het ontwerpen van een  dashboard."
 • "Docent weet door steeds door te vragen de deelnemers voortdurend scherp te houden en na te laten denken."

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen