Nudging: sturen op gedrag
Leer hoe u menselijk gedrag effectief en duurzaam verandert

Cursus Nudging: sturen op gedrag

Datum(s)

Start: vrijdag 1 november 2019

Kosten

EUR 3595

In de opleiding Nudging: sturen op gedrag leert u hoe u menselijk gedrag werkt en hoe u technieken zoals nudging kunt gebruiken om effectiever beleid te ontwerpen en toe te passen.  Er is lang gedacht - en sommigen denken dat nog steeds - dat wij ons gedrag rationeel plannen. Een eeuw van gedragswetenschappelijk onderzoek leert ons dat wij helemaal niet rationeel zijn. Door het beroemde werk van de psycholoog Kahnemann weten we dat mensen vooral irrationeel zijn of gevoelig voor het maken van systematische denkfouten als we ons door het leven haasten. Nudging is gebaseerd op het principe dat we de meeste keuzes op een snelle, automatische manier maken. 

Om toch redelijk goede beslissingen te kunnen nemen, gebruiken we signalen uit de omgeving en vuistregels. Deze manier van beslissingen nemen is echter heel gevoelig voor invloeden van de keuzecontext en daarom kan nudgen effectief zijn. Door de keuzecontext aan te passen, kun je mensen een duwtje in de richting van het gewenste gedrag geven. Je kiest namelijk automatisch de meest voor de hand liggende optie als je geen tijd of geen zin hebt of er anderszins niet toe komt om goed, en systematisch over een bepaalde keuze na te denken. Kennis van menselijk gedrag en technieken zoals nudging kunnen ons helpen effectiever beleid te ontwerpen en toe te passen.

Resultaten

Na het volgen van deze opleiding

  • Begrijpt u waarom traditioneel beleid vaak onvoldoende aan de verwachtingen voldoet en hoe u beleid kwalitatief kunt verbeteren met inzichten in menselijk gedrag
  • Weet u  hoe u menselijk gedrag analyseert en begrijpt u op welke gedragselementen u moet ingrijpen om gedrag te veranderen.
  • Past u begrippen uit de gedragspsychologie (behavioural insights) toe op relevante beleidsterreinen.
  • Kunt u het concept van Behaviour Change Wheel (BCW) en de verschillende stappen daarin toepassen.
  • Begrijpt u de noodzaak van het toepassen van beleidsevaluatie om de effectiviteit van uw beleidsmaatregelen te meten.

Datums

De opleiding Nudging: sturen op gedrag vindt plaats op de volgende vrijdagen: 1, 15, 29 november en 13 december 2019 & 10 januari 2020

Leer om daadwerkelijk iets te veranderen

Bijvoorbeeld: Hoe voorkomt u dat hooligans vuurwerk afsteken? Hoe voorkomt u no-show bij het gemeenteloket? Hoe motiveert u verpleegkundig personeel  om handen te wassen? Hoe vermindert u het aantal mensen met schulden? Hoe stimuleert u mensen om korter te douchen? 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor Beleidsambtenaren, -medewerkers, politici, en verder iedereen die actief betrokken is bij het formuleren van beleid en regelgeving binnen gemeenten en overige overheden. Daarnaast zullen medewerkers van instanties, organisaties, bedrijven die intern proberen gedragsverandering door te voeren zoals ziekenhuizen ook veel leerrendement halen uit deze opleiding. 

Docent

Prof.dr. Semiha Denktaş van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is expert op het terrein van gedragspsychologie. In 2017 richtte ze samen met de Gemeente Rotterdam de Behavioural Insights Group Rotterdam (BIG'R) en HEALTHY’R op. Onder haar leiding wordt veel onderzoek uitgevoerd in Rotterdam naar gedragsverandering, onder andere gedragsstudies ter bevordering van een betere mentale en fysieke gezondheid met speciale aandacht voor ongelijkheid en kwetsbare groepen. 

Daarnaast zijn er docenten van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en gastdocenten van de Gemeente Rotterdam betrokken. 

 

Wilt u meer weten over de opleiding Nudging: sturen op gedrag?

Download de brochure

Contact

Neem bij vragen contact op met Miranda Smit, adviseur opleidingen

Nudging: een duwtje in de goede richting

Algemeen

Leer in de nieuwe opleiding: Nudging: sturen op gedrag hoe u op een subtiele manier mensen zover kunt krijgen dat ze hun gedrag wijzigen. 

World Bank vermeldt BIG’R in rapport

Erasmus Universiteit Rotterdam en gemeente Rotterdam stimuleren positief gedrag van burgers
Persbericht

Datum(s)

Start: vrijdag 1 november 2019

Kosten

EUR 3595

Startdatum
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Gedrag en maatschappij
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Dit e-mailadres gebruiken we voor het versturen van uw digitale factuur.
 
Ik ben alumnus van:

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en Erasmus Academie.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.