Cursus Rekenkameronderzoek

Een rekenmachine met berekeningen op papier

Inleiding

De cursus Rekenkameronderzoek is bedoeld om handvatten te bieden voor het opzetten en (laten) uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig rekenkameronderzoek.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Tijdsduur
5 dagen
Voertaal
Nederlands

Startdatums

Deze editie vindt plaats op 3, 4, 5 oktober en 1 en 2 november 2023. 

De 5-daagse postacademische cursus Rekenkameronderzoek wordt verzorgd door de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de NVRR en is bedoeld om handvatten te bieden voor het opzetten en (laten) uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig rekenkameronderzoek. In oktober en november 2023 wordt de cursus voor de 18e keer georganiseerd.

Het uitvoeren van rekenkameronderzoek is een opgave waar alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland verantwoordelijk voor zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door lokale rekenkamers en rekenkamercommissies.

Er zijn de afgelopen jaren enorm veel rekenkameronderzoeken verschenen en deze werken op allerlei manieren door in het openbaar bestuur. Het is van belang de impact van rekenkameronderzoek zo groot mogelijk te laten zijn. Doorwerking van rekenkameronderzoek wordt in hoge mate gefaciliteerd door een onberispelijke kwaliteit van het onderzoek.

Inhoud

De cursus richt zich in het bijzonder op:

 • het opzetten en uitvoeren van rekenkameronderzoek
 • de methodisch-technische aspecten van rekenkameronderzoek
 • de doorwerking van rekenkameronderzoek, bijvoorbeeld de strategische meerwaarde van onderzoek, de bruikbaarheid en de mogelijke effecten van onderzoek

Voor wie

De cursus is een postacademische opleiding en vooral bedoeld voor hbo- en wo- afgestudeerden die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van rekenkameronderzoeken op provinciaal en gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld voor:

 • voorzitters, secretarissen en leden van lokale rekenkamers en rekenkamercommissies
 • onderzoekers van provinciale rekenkamers en rekenkamers van waterschappen
 • mensen die geïnteresseerd zijn in rekenkameronderzoek en die mogelijk een functie in een rekenkamer willen bekleden

Docenten

Erasmus Universiteit Rotterdam:

 • dr. Henk Klaassen (coördinator cursus Rekenkameronderzoek)
 • prof. dr. H.J.M. Fenger.

Gastdocenten:

 • drs. Manus Twisk (Haagse Rekenkamer)
 • dr. Jedid-Jah Jonker en dr. Johan Wilsem (Algemene Rekenkamer)
 • mr. drs. Arjan Kok RA (Rekenkamer Metropool Amsterdam)
 • dr. Vincent Homburg (EUR en Universiteit van Tartu)
 • dr. Rolf Willemse (plv directeur WODC, oud-bureauhoofd Rekenkamer Rotterdam)
 • dr. Jan de Ridder (Rekenkamer Amsterdam)
 • dr. Rick Anderson (Gemeente Gouda, Rekenkamer Súdwest-Fryslân  en Rekenkamer Waadhoeke)
 • dr. Ans Hoenderdos (Voorzitten NVRR)
 • "15 jaar succesvolle edities van de cursus Rekenkameronderzoek met meer dan 200 enthousiaste deelnemers hebben bijgedragen aan de professionalisering van de rekenkamerfunctie. Dit zegt genoeg over het nut en noodzaak van deze opleiding waaraan ik (nog steeds) een waardevolle bijdrage wil leveren". 

  -Dr. Henk Klaassen, docent en coördinator cursus Rekenkameronderzoek

  Henk Klaassen

Contact

Gène Kerpen

Programma adviseur

e-mailadres: essbacademy@essb.eur.nl

Telefoonnummer: 06-41216920

"Graag bespreek ik uw leerbehoefte en vragen via een e-meeting, telefoon of per e-mail."

Gene Kerpen

Feiten & Cijfers

Kosten

€ 2250,- (bij het cursusgeld zijn lunches, koffie/thee en cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw)

Alumni van ESSB en/of deelnemers aangesloten bij de NVRR krijgen een korting van 10%.

BTW
Niet van toepassing
Tijdsduur
5 dagen
Aangeboden door
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Discipline
Bestuurskunde
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

Persoonlijke gegevens

Factuurgegevens

Factuur naar
Ben je lid van De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR)?

Ondertekening

Velden met een * zijn verplicht

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van ESSB Academy ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. ESSB Academy gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van ESSB Academy.

Vertrouwelijke omgang met informatie: Voor de opzet van onze opleidingen is een sfeer van openheid en vertrouwen van groot belang. U moet vrijelijk informatie kunnen uitwisselen zonder dat die buiten het bestek van de opleiding bekend wordt. Met uw ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u daarom akkoord dat geen enkele informatie – welke niet via openbaar toegankelijke informatie verkregen had kunnen worden – op enigerlei wijze wordt bekend gemaakt aan personen, bedrijven/organisaties buiten de context van deze opleiding zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) en ESSB Academy.

Algemene voorwaarden: Met de ondertekening verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academy. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.

Geïnteresseerd?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen