Affiliatieziekenhuizen

De coschappen worden gelopen bij de disciplines in het Erasmus MC en in de daaraan geaffilieerde instellingen, zodat de coassistent ervaring opdoet in het UMC en in de perifere instellingen. In de vernieuwde master Erasmusarts 2020 wordt actief gestuurd op de verdeling academisch:perifeer, waarbij ongeveer 1/5 van de coschappen in het UMC wordt gelopen.

De Erasmusarts-regio omvat 16 geaffilieerde ziekenhuizen, waarvan 12 met meer dan drie disciplines en daarnaast diverse soorten instellingen (o.a. op het gebied van psychiatrie, jeugd- en bedrijfsgezondheidszorg, dermatologie, oogheelkunde en revalidatie) en vele huisartspraktijken.

Voor een overzicht van de geaffilieerde instellingen van het Erasmus MC, klik hier.

Organisatiestructuur

Het borgen van de uniformiteit en kwaliteit van een coschap op alle locaties is van belang. Om de betrokkenheid van de affiliaties te versterken en gezamenlijk het onderwijsbeleid ook op locatie uit te werken, is een organisatiestructuur vormgegeven met disciplinecoördinatoren en affiliatiecoördinatoren. Daarnaast is de regisseur affiliaties vast aanspreekpunt voor onze geaffilieerde instellingen.

Opleidingscapaciteit

De standaard opleidingscapaciteit voor reguliere coschappen is gedimensioneerd op 360 plaatsen per jaar, verdeeld over 5 instroommomenten van elk 72 plaatsen.

De verhouding tussen de opleidingscapaciteit in het Erasmus MC en de opleidingscapaciteit in geaffilieerde instellingen is op dit moment 20:80. Een geaffilieerd ziekenhuis biedt bij voorkeur ten minste 4 jaarplaatsen. In de opstartfase van de samenwerking is dit aantal bij voorkeur niet lager dan 2 jaarplaatsen. De disciplinecoördinator van het Erasmus MC is verantwoordelijk voor de keuze van de geaffilieerde instellingen in zijn/haar discipline en voor de verdeling van de jaarplaatsen tussen Erasmus MC en de geaffilieerde instellingen en tussen de geaffilieerde instellingen binnen de randvoorwaarden zoals voornoemd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen