Kwaliteitszorg coschappen

Evaluatiesystematiek en rapportages coschappen 

Het Erasmus MC kent een uitgebreid evaluatiesystematiek, waarin schriftelijke evaluaties een belangrijke rol spelen om trends te signaleren in onderwijskwaliteit. De coschappen worden vanuit het Erasmus MC digitaal geëvalueerd. Iedere coassistent krijgt aan het eind van elk coschap een vragenlijst toegestuurd waarin het coschap wordt geëvalueerd. Halfjaarlijks worden de resultaten verzameld en worden standaardrapporten per discipline opgemaakt en opgestuurd naar de affiliatiecoördinator en disciplinecoördinator. Na afsluiting van een heel jaar worden de twee halve jaren bij elkaar opgeteld en worden er bij de standaardrapporten ook referentielijnen gevoegd, waarbij de gegevens van het betreffende coschap uitgezet worden tegen de gegevens van het coschap het jaar daarvoor en de gegevens van de discipline als geheel van dat jaar. 

Visites 

De resultaten uit de schriftelijke evaluaties gelden als input voor visites aan de geaffilieerde ziekenhuizen. Door middel van een driejaarlijkse visite aan de affiliaties wordt de gelegenheid gecreëerd om op laagdrempelige wijze met elkaar informatie uit te wisselen en van gedachten te wisselen over de invulling en kwaliteit van de coschappen en de afstemming hierover met het Erasmus MC. Hierbij worden gezamenlijke aandachtspunten en afspraken geformuleerd. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen