Geaffilieerde instellingen van het Erasmus MC

In het Erasmus MC worden alle coschappen gelopen op de Centrumlocatie, locatie Sophia en DermaHaven. Hier zijn de discplinecoördiatoren verantwoordelijk voor het coschap. Daarnaast zijn er een aantal geaffilieerde instellingen waar één of meerdere disciplines/coschappen kunnen worden gelopen. Ook is er één affiliatiecontract met een buitenlandse contractspartner voor coschappen. Zie het overzicht hieronder.

Voor de disciplines psychiatrie, dermatologie, KNO, oogheelkunde en revlidatie kan bij onderstaande instellingen een coschap worden gelopen. Voor het coschap Huisartsengeneeskunde en Sociale geneeskunde zijn diverse locaties in Nederland beschikbaar, de informatie hiervoor wordt in de loop van het jaar geactualiseerd op Canvas.

InstellingLocaties
Haga Ziekenhuis
  • Den Haag

 

Het aantal jaarplaatsen 2019 is afhankelijk van of er onder studenten animo is.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen