Facturering en eindafrekening geaffilieerde instellingen

In het eerste kwartaal van het kalenderjaar ontvangen de geaffilieerde instelling een addendum op het affiliatiecontract met daarin het geprognotiseerde aantal jaarplaatsen en de begrote affiliatievergoeding voor het komende jaar.

De geaffilieerde instellingen factureren aan het Erasmus MC op 1 april, 1 juli en 1 oktober in het lopende kalenderjaar 25% van de totale geprognotiseerde financiële vergoeding (onder vermelding van het ordernummer) . In het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar stelt Erasmus MC een eindafrekening op. De eindafrekening is gebaseerd op het aantal gerealiseerde jaarplaatsen, zoals geregistreerd door het Onderwijs Service Centrum (OSC) van het Erasmus MC. Een volledig ingevuld beoordelingsformulier geldt als objectieve vaststelling dat het coschap daadwerkelijk is gelopen. Het OSC stelt de specificatie van het aantal gerealiseerde jaarplaatsen vast samen met de geaffilieerde instelling. Geaffilieerde instellingen factureren Erasmus MC vóór 1 juli van hetzelfde jaar het bedrag van de eindafrekening.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen