Artsenbuluitreiking

Studenten worden direct geïnformeerd over data en maatregelen rondom de artsenbuluitreikingen.

Let op: Er geldt een mondkapjesplicht in het Onderwijscentrum. Het mondkapje mag worden afgezet tijdens de uitreiking in de Queridozaal.

Elke maand wordt in het Erasmus MC een plechtige en tegelijke feestelijke diploma-uitreiking voor de master Geneeskunde gehouden. Deze artsenbuluitreiking vormt de officiële afsluiting van de opleiding: alle kandidaten leggen de eed c.q. gelofte af en worden ieder apart toegesproken. Daarna zijn zij officieel afgestudeerd als basisarts!  

De masterdiploma-uitreiking is een formele academische zitting: namens de Examencommissie van de opleiding Geneeskunde wordt deze dan ook officieel uitgevoerd door een commissie van drie of vier hoogleraren/docenten, bestaande uit een voorzitter, secretaris en één of twee assessoren. De plechtigheid wordt gehouden in de Queridozaal van het Onderwijscentrum en wordt bijgewoond door familie en vrienden van de kandidaten. Tijdens de ceremonie leggen alle kandidaten de zogenaamde artseneed of -gelofte af, waarna zij een kort vraaggesprek met een van de commissieleden voeren. 

In het menu links staat de tekst van de artseneed/-gelofte, meer informatie over het protocol tijdens de uitreiking en een checklist met praktische aandachtspunten. Lees met name het protocol goed door, vooral met het oog op de noodzakelijke aanpassingen vanwege corona op dit moment.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen