Onderwijsprogramma

In september 2017 is de vernieuwde masteropleiding Geneeskunde Erasmusarts 2020 van start gegaan. Met deze vernieuwing sluit de opleiding beter aan op huidige eisen van de gezondheidszorg en het universitaire onderwijs. In aanvulling op de algemene opleidingseisen (zoals vastgelegd in het Raamplan Artsopleiding 2009) is de masteropleiding Geneeskunde inmiddels verrijkt met een aantal accenten: de nadruk op academische en wetenschappelijke vorming, een patiëntgerichte beroepshouding, samenwerking met andere zorgprofessionals en een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is het onderwijs (vooral tijdens de coschappen) gebaseerd op de CanMEDS-rollen: medische deskundige, communicator, samenwerker, organisator, gezondheidsbevorderaar, academicus en beroeps­beoefenaar.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen