Organisatie

erasmus mc

Het is van belang om de kwaliteit van het onderwijs en de stages van de coschappen op alle locaties te borgen. Om de affiliaties goed betrokken te houden en het onderwijsbeleid ook op locatie gezamenlijk vorm te geven, werken we met een organisatiestructuur met disciplinecoördinatoren en affiliatiecoördinatoren (zie onder de tekst) die het beleid met de coassistentopleiders in de affiliatie kunnen afstemmen.

  • Via de disciplinecoördinatoren komt vooral een inhoudelijke sturing van het coschap die aansluit bij het onderwijsbeleid van het Erasmus MC en de inhoud van het themaonderwijs waar hij of zij verantwoordelijk voor is;
  • De affiliatiecoördinator regelt de algemene beleidsaspecten. Dit betreft dus zaken die van belang zijn voor alle coschappen binnen de affiliatie. Hierbij kan gedacht worden aan de plaatsing, introductie en begeleiding van coassistenten. De affiliatiecoördinator doet dit in overeenstemming met het beleid van het Erasmus MC, het algemene beleid van de affiliatie en de verschillende coschapopleiders;
  • De coassistentopleiders hebben binnen hun coschap een centrale rol. In afstemming met de disciplinecoördinator en de affiliatiecoördinator geven zij vorm aan de organisatie van het coschap binnen de afdeling. Zij delegeren (delen van) hun begeleidingstaak aan verschillende begeleiders binnen de afdeling. Zij dragen echter de eindverantwoordelijkheid.

De coschappen worden gelopen bij diverse disciplines binnen het Erasmus MC en in de daaraan verbonden geaffilieerde instellingen.  In de master Erasmusarts 2020 wordt actief gestuurd op de verdeling academisch vs perifeer, waarbij ongeveer een vijfde van de coschappen binnen het UMC wordt gelopen. 

De Erasmusarts-regio omvat zestien geaffilieerde ziekenhuizen, waarvan twaalf met meer dan drie disciplines. Daarnaast zijn vele kleinere instellingen betrokken, o.a. op het gebied van psychiatrie, jeugd- en bedrijfsgezondheidszorg, dermatologie, oogheelkunde, revalidatie en huisartsgeneeskunde. 

De standaard opleidingscapaciteit voor reguliere coschappen is vastgesteld op 360 plaatsen per jaar, verdeeld over vijf instroommomenten van elk 72 plaatsen. 

De verhouding tussen de opleidingscapaciteit in het Erasmus MC en de opleidingscapaciteit in geaffilieerde instellingen is op dit moment 20:80.  De disciplinecoördinator van het Erasmus MC is verantwoordelijk voor de keuze van de geaffilieerde instellingen in zijn/haar discipline en voor de verdeling van de jaarplaatsen tussen Erasmus MC en de geaffilieerde instellingen en tussen de geaffilieerde instellingen binnen de randvoorwaarden zoals voornoemd. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen