Organisatiestructuur

Het borgen van de uniformiteit en kwaliteit van een coschap op alle locaties is van belang. Om de betrokkenheid van de affiliaties te versterken en gezamenlijk het onderwijsbeleid ook op locatie uit te werken, is een organisatiestructuur (zie hierboven) vormgegeven met disciplinecoördinatoren en affiliatiecoördinatoren. Daarnaast is de regisseur affiliaties vast aanspreekpunt voor onze geaffilieerde instellingen.

De sturing van de opleiding loopt over twee lijnen, enerzijds via de disciplinecoördinatoren en anderzijds via de affiliatiecoördinatoren. Daarnaast zijn er coassistentopleiders:

  • Via de disciplinecoördinatoren komt vooral een inhoudelijke sturing van het coschap die aansluit bij het onderwijsbeleid van het Erasmus MC en de inhoud van het themaonderwijs waar hij of zij verantwoordelijk voor is;
  • De affiliatiecoördinator regelt de algemene beleidsaspecten. Dit betreft dus zaken die van belang zijn voor alle coschappen binnen de affiliatie. Hierbij kan gedacht worden aan de plaatsing, introductie en begeleiding van coassistenten. De affiliatiecoördinator doet dit in overeenstemming met het beleid van het Erasmus MC, het algemene beleid van de affiliatie en de verschillende coschapopleiders;
  • De coassistentopleiders hebben binnen hun coschap een centrale rol. In afstemming met de disciplinecoördinator en de affiliatiecoördinator geven zij vorm aan de organisatie van het coschap binnen de afdeling. Zij delegeren (delen van) hun begeleidingstaak aan verschillende begeleiders binnen de afdeling. Zij dragen echter de eindverantwoordelijkheid.

In de OER Master 2018/2019 is de disciplinecoördinator omschreven als:

"Een door de opleidingsdirecteur Geneeskunde aangestelde arts die belast is met (specialisme) specifiek onderwijs in de master. De disciplinecoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van het onderwijs en de toetsing behorende bij het coschap in het Erasmus MC en de affiliatieziekenhuizen."

In de OER 2017-2018 (Cohort 2011-2012 tot en met 2016-2017) is functie van de affiliatiecoördinator als volgt
omschreven:

"Een door de opleidingsdirecteur Geneeskunde aangestelde arts die binnen zijn affiliatieziekenhuis mede verantwoordelijk is voor de coördinatie en kwaliteit van het onderwijs en de toetsing van alle coschappen in dat ziekenhuis."

In de Facultaire Richtlijnen is functie van de affiliatiecoördinator als volgt omschreven:

"De affiliatiecoördinator is medisch specialist, verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het onderwijs
en voor het opleidingsklimaat binnen de instelling alsook voor het toezicht op het naleven van het disciplineoverstijgend opleidingsbeleid tijdens de klinische fase binnen de geaffilieerde instelling." 

In de OER 2018-2019 is de functie van coassistentenopleider als volgt beschreven:

"De coassistentopleider is een arts van een specialistische afdeling in de geaffilieerde instellingen die verantwoordelijk is voor de opleiding van de coassistenten binnen die afdeling."

In de Facultaire richtlijnen is de functie van coassistentopleider als volgt beschreven:

"De coassistentopleider is medisch specialist, huisarts of sociaal geneeskundige, verantwoordelijk voor de coördinatie en de kwaliteit van het klinisch onderwijs (inclusief feedback en toetsing), dat door de medeopleiders en de aios voor het desbetreffende coschap wordt gegeven, en overlegt daartoe regelmatig met zijn medeopleiders, de affiliatiecoördinator en de disciplinecoördinator."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen