Een minor aan een andere universiteit

Naast het aanbod van minoren aan de EUR hebben studenten ook de mogelijkheid tot het volgen van een minor aan een andere (Nederlandse of buitenlandse) universiteit.

Minor algemeen

Alle bacheloropleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hebben een minor van 15 ECTS in hun curriculum. Deze minoren worden aangeboden in de eerste 10 weken van bachelorjaar 3 (31 augustus tot en met 6 november 2020). Je kunt kiezen voor een verbredende minor binnen of buiten de eigen opleiding, of voor een verdiepende minor, d.w.z. een specialisatie binnen de eigen opleiding.

Reguliere minoren van de EUR

Vanaf maart 2020 staan op de minorsite www.eur.nl/onderwijs/minoren alle reguliere minoren van de EUR gepubliceerd. Van 1 tot en met 31 mei 2020 kun je je via de EUR aanmelden door 5 voorkeuren op te geven. Plaatsing bij een minor geschiet begin juni middels loting.

Voor Erasmus MC minoren met een buitenlandstage geldt een afwijkende procedure: van 1 tot en met 15 april 2020 kun je je via de EUR aanmelden voor één minor; deze aanmelding verloopt volgens het principe van ‘first come, first serve’ en start op woensdag 1 april 2020 om 00.00 uur. Studenten die niet geplaatst zijn kunnen meedoen met de loting voor de reguliere minoren.

 • Je kunt er ook voor kiezen om een minor te volgen aan een andere universiteit. De Erasmus Universiteit heeft een samenwerking op het gebied van de minoren met de universiteiten van Leiden en Delft. In het kader van dit LeidenDelftErasmus (LDE) samenwerkingsverband is het dus ook mogelijk om verbredende LDE-minoren te kiezen bij deze twee andere universiteiten. De inschrijfperiode voor die minoren loopt ook via OSIRIS en wel van 1 tot en met 31 mei 2020.

 • Daarnaast is het voor jou als student Geneeskunde mogelijk om een verdiepende minor te volgen aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De volgende minoren zijn toegankelijk:

  • Biomedical imaging, from molecule to man;
  • Cellular therapies;
  • Clinical immunology;
  • Advanced Fetal and Neonatal Care;
  • Immunotherapy of Cancer;
  • Infections in Health and Disease;
  • Medical Education;
  • Patientcentered care & eHealth;
  • Spine/skullbase surgery & otolaryngology/audiology;
  • Vitality and Ageing.

  Een beschrijving van deze minoren en contactgegevens van de betreffende docenten zijn te vinden op de website van LUMC. De aanmelding voor deze minoren verloopt via e-mail. Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden via minor@erasmusmc.nl in de inschrijfperiode van 1 tot en met 15 mei 2020. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Minorcommissie via minor@erasmusmc.nl.

  Let wel: Het aantal gereserveerde plekken bij het LUMC in het kader van deze samenwerking is beperkt, dus om verzekerd te zijn van een plek bij een minor dien je je ook in te schrijven voor het reguliere minoraanbod via Osiris in de reguliere inschrijfperiode. De voorkeur voor een minor aan het LUMC geldt dan altijd als je eerste voorkeur.

 • Naast het volgen van een reguliere minor is het mogelijk om een buitenreguliere minor te volgen bij een buitenlandse of een andere Nederlandse universiteit. Van dit soort buitenreguliere minoren is geen lijst beschikbaar en je zult zelf op zoek moeten naar een geschikt programma of een eigen programma moeten samenstellen. Hieronder vind je de eisen en voorwaarden waaraan een buitenreguliere minor moet voldoen.

  Let op: Omdat er een kans bestaat dat je verzoek voor een buitenreguliere minor wordt afgewezen, is het advies om ook het aanbod van de reguliere minoren te bekijken en je voor de officiële aanmeldingsdeadline voor de reguliere minoren aan te melden. Als je verzoek voor een buitenreguliere minor wél wordt goedgekeurd, dan kun je de reguliere minor afzeggen.

   • Het onderwijs wordt aangeboden door een universiteit en is van academisch niveau;
   • Voor een buitenreguliere minor in Nederland geldt dat het onderwijs plaatsvindt in bachelorjaar 2 of hoger, waarvan minimaal 5 ECTS in bachelorjaar 3;
   • Voor een buitenreguliere minor in het buitenland geldt dat het onderwijs plaatsvindt in bachelorjaar 1 of hoger, waarvan minimaal 5 ECTS in bachelorjaar 3;
   • Het onderwijs (inclusief een eventuele stage) heeft een totale omvang van 15 ECTS;
   • Het onderwijs betreft vakken die inhoudelijk niet overeenkomen met onderdelen uit het reguliere Geneeskundecurriculum (Erasmusarts);
   • Een stage mag onderdeel zijn van de minor met een maximale grootte van 7 ECTS. Het onderwijs en de stage vormen dan een samenhangend geheel;
   • De minor wordt afgesloten met een tentamen;
   • Voor meer informatie over toegang tot de minor, zie de Onderwijs- en Examenregeling Geneeskunde.
  • Een minor is een samenhangend pakket. Het kan bestaan uit één groot vak, maar kan ook zijn opgebouwd uit bijvoorbeeld drie aparte modules. Verschillende werkvormen zijn hierbij mogelijk: stages, groepsopdrachten en collegereeksen, maar altijd in samenhang met elkaar. Een stage mag dus onderdeel zijn van een minor, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat een minor een meeloopstage of een mini coschap wordt.

  • Als je van plan bent om een minor te volgen of samen te stellen aan een buitenlandse universiteit dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de Examencommissie van het Erasmus MC. Deze commissie toetst of het onderwijs voldoet aan bovengenoemde eisen. Je kunt je verzoek tot uiterlijk 1 mei 2020 indienen per e-mail bij examencommissie@erasmusmc.nl.

  • Studenten kunnen voor begeleiding en advies terecht bij Bureau Internationalisering, e-mail: student.exchange@erasmusmc.nl. Een afspraak maken kan via deze link. Daarnaast is er elke woensdag van 12.00-13.00 uur een inloopspreekkamer (in de spreekkamer naast de witte balie) waarvoor geen afspraak nodig is.