Overzicht Erasmus MC minoren

Verbredend of verdiepend?

Een verbredende minor is erop gericht om je horizon te verbreden, bij een verdiepende minor specialiseer je je in een bepaald onderwerp. 

Alle verbredende minoren van het Erasmus MC:

*Deze minor is bedoeld voor alle studierichtingen van de EUR, behalve Geneeskunde.

Lees hieronder meer over alle verbredende en verdiepende Erasmus MC minoren en bekijk de presentaties, flyers en videopitches van de minoren!

Iedere week zijn er onderwijsdagen met interactieve lessen over een bepaald cardiologisch thema. De volgende afdelingen zijn hierbij betrokken: de Kindercardiologie, Cardiologie en Cardio-Thoracale chirurgie, naast genetica, en embryologie. Het onderwijs is dan ook verdeeld in drie blokken.

Anesthesiologie en Intensive Care 2023

Als anesthesioloog en intensivist heb je te maken met een zeer diverse patiëntengroep, van de jongste neonaat tot de hoogbejaarde patiënt, en bij de meest uiteenlopende aandoeningen: van ernstig trauma tot diepe sepsis, van hersenletsel tot levensbedreigend hartfalen.

Lees hier meer!

During this minor, you will be introduced to biomedical research. ubjects will include molecular cell biology, immunology and stem cell research, with an emphasis on designing and carrying out experiments in a laboratory setting. Creativity and problem solving capacity will be more important than acquiring new knowledge per se.

Cardiovasculaire ziekten kenmerken zich wereldwijd als één van de belangrijkste doodsoorzaken. Belangrijke aandoeningen zijn het hartinfarct, hartfalen, beroerte en arterieel vaatlijden. De laatste decennia is er een grote vooruitgang geboekt bij de behandeling van patiënten met een cardiovasculaire aandoening.

Met kleinschalig onderwijs en via rechtstreeks contact op de werkvloer kom je tijdens deze minor in aanraking met een veelheid aan ziektebeelden en diagnostische technieken binnen het cardiovasculaire vakgebied.

Tijdens deze minor leer je meer over de basalde werking en functies van de hersenen, biologische begrippen over de cel, DNA en meer, en zul je meer weten over hoe hersenen informatie uit de buitenwereld ontvangt en verwerkt, hoe spieren worden aangestuurd, hoe emoties werken.

Let op! Deze minor is voor alle EUR studenten behalve geneeskunde en psychologie studenten.

Ethiek in de innovative gezondheidszorg

Het programma van de minor biedt een afgewogen mix van ethische thema’s in de gezondheidszorg zowel rond directe patiëntenzorg als rond  technische innovaties. Denk aan:  ethiek van e-Health en apps, voortplantingsgeneeskunde, transplantatiegeneeskunde, technologie in de zorg voor ernstig zieke kinderen en volwassenen, robotica in de zorg voor ouderen etc. De minor biedt theoretische achtergrondliteratuur, maar vooral ook actuele discussies en een verdiepende kijk op de implicaties van technologische innovaties op de werkvloer van de zorg.

Deze minor is vooral interessant voor studenten Geneeskunde, Klinische Technologie en Gezondheidswetenschappen.

Lees hier meer!

From Science to Society

Views on what should be considered a ‘successful’ scientist are changing. Scientists are expected to publish in top-journals and educate peers, and recently, to have ‘societal impact’. These criteria apply to all disciplines, but what does societal impact exactly mean? And why is it important for my career? This minor will guide you through the jungle to shape your scientific ambitions.

Read more here!

De minor start met een diepgaande ontdekkingsreis door het menselijk lichaam als introductie op de geneeskunde. Kennis over basale humane biologie (anatomie, celbiologie, fysiologie, moleculaire genetica), en ziekteleer is essentieel om in deze minor het klinisch denken te doorgronden. Het eerste deel van de minor wordt afgesloten met een onderzoeksproject van 3 weken. 

Het tweede deel heeft een meer klinisch karakter. De benadering is ‘case-oriented’, waarbij de nadruk ligt op de translatie van techniek naar geneeskunde naar techniek, met name waar artsen in de praktijk vastlopen en (nieuwe) technologie oplossingen zou kunnen bieden. Dit tweede deel wordt afgesloten met het vervolg van het onderzoeksproject (weer 3 weken). Ook dit project wordt afgesloten met een groepspresentatie op een symposium.

Bijzondere kenmerken
Deze minor staat open voor studenten van de TU Delft: faculteiten L&R, 3ME (met uitzondering van KT), EWI, TNW, IO, LST en CiTG; en de Universiteit Leiden: LST van de faculteit Wis- en Natuurkunde. De studenten LST moeten zich realiseren dat er zeker doublures zullen zijn met hun eigen studie. Studenten Biomedische Wetenschappen komen niet in aanmerking.
Dringend advies: Eindexamen biologie op 6-VWO niveau.

In this minor you get 9 weeks of education from the best teachers in genomics and society. In lectures you learn the ins and outs of genetics, and in problem based learning groups you work on genetic issues yourself and with your group.

Global Health 2023

In the Minor Global Health you will come to learn every aspect of Global Health and international Healthcare in low and middle income countries (LMIC), as well as emerging economies to contrast with health and healthcare in The Netherlands. 

Read more about it here!

Gedurende 10 weken maak je in deze minor kennis met het brede spectrum aan pathologie van het complexe hoofd-hals gebied. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is uitgebreide anatomische en functionele kennis noodzakelijk. De minor is sterk praktijk-georiënteerd: je maakt je in deze periode chirurgische basisvaardigheden eigen en je draait intensief mee met de kliniek, de spreekuren, en de operatiekamers.

Lees hier meer!

Minor Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose

Tijdens deze minor zal bij de studenten een goed beeld ontstaan van de omvang van het vakgebied van de interne geneeskunde en wordt de student de gelegenheid geboden om patiënten met klachten op gebied van de interne geneeskunde te benaderen.

Lees hier meer!

Inhoud

 • Epidemiologisch onderzoek van gedrag en ontwikkeling
 •  Neuro-imaging-onderzoek van gedrag
 •  Genetisch onderzoek van gedrag
 •  Onderzoek naar de neurobiologie van gedrag bij zeldzame ziekten
 •  Ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornis, ADHD, disruptieve stoornissen, ticstoornissen, verstandelijke ontwikkelingsstoornis, genetische syndromen; farmacologie en farmacotherapie
 •  Verworven neuropsychiatrische aandoeningen
 •  Angst-, dwang-, stemmings- en psychotische stoornissen; SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten); delier en consultatieve en liaison-kinder- en jeugdpsychiatrie; eetstoornissen; psychotherapie
 •  Infant Mental Health en infantpsychiatrie
 •  Pediatrische psychologie en psychosociale zorg
 •  Organisatie, uitvoering en effectiviteit van onderzoek en zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie in medisch(-natuurwetenschappelijk) en sociaal(-wetenschappelijk) domein

Minor Medische Psychologie

Medische Psychologie is een vakgebied, waarbij de interactie tussen lichaam en geest in de medische context centraal staat. Wat doet ziekte met de mens? Wat doet de mens met ziekte? In deze minor verdiep je je in deze interactie bij patiënten. Je krijgt de gelegenheid te onderzoeken hoe de interactie is tussen de patiënt en de zorgverlener, wat er tussen jou en de patiënt gebeurt...

Lees hier meer!

Wat betekent revalidatiegeneeskunde voor bijvoorbeeld patiënten met aandoeningen van het centraal zenuwstelsel en kinderen met cerebrale parese? De arts beoordeelt de potentie van de patiënt en intervenieert om motorisch en cognitief functioneren te verbeteren. Er is hierbij aandacht voor belasting & belastbaarheid en bewegen als medicijn.

Ben je geïnteresseerd in innovatieve zorg en technieken die buiten de gebaande paden gaan? Deze minor brengt alle disciplines samen in de wereldwijde ontwikkelingen en uitdagingen van orgaantransplantatie. Orgaantransplantatie is een jong en innovatief vakgebied. Vanuit verschillende disciplines wordt nauw samen gewerkt om orgaantransplantaties tot een succes te maken. 

Minor Orthopedie en Sportgeneeskunde

Deze minor richt zich op de preventie, het herkennen en behandelen van sportblessures. De student zal steeds moeten schakelen van klinische waarneming naar basale kennis van sportblessures. Letsels van bot-, kraakbeen-, spier- en peesweefsel komen aan bod. Via hoorcolleges, praktijk oefeningen, patiënt demonstraties, ‘live surgery’ sessies en werkplek bezoeken kom je meer te weten over deze sportmedische zorg.

Reconstruction from head to hands 2023

Duik in de wereld van de reconstructie met deze hands-on minor over de reconstructieve chirurgie van aangeboren afwijkingen, ongevallen en tumoren. Naast de nodige theorie is er een sterk praktijkgeoriënteerd deel met practica (snijzaal, hechtcursussen) en veel meekijken in de klinische praktijk!

Lees hier meer!

De minor Spoedeisende Geneeskunde is helaas geannuleerd.

The Computing Brain

Our modern understanding of the brain combines biology with computational models to discover how neurons and networks underlie behavior. This minor will depart from basics of neuroscience with lectures about neurons, brain and cognition and build up to teach you how to simulate neurons and neural networks. We will use networks to reproduce neuronal dynamics and high-level cognitive functions of the brain such as pattern recognition, motor behavior, memory and navigation. 

Read more here!

Voortplanting, zwangerschap en vroeg neonatale ontwikkeling in een pathofysiologisch, socio-economisch en globaal perspectief.

Een goede start van het leven is het resultaat van intrinsieke biologische factoren, pre- en peri-conceptionele gezondheid, de socio-economische status en de plek waar je geboren wordt in de wereld. Health inequalities zijn er in diverse gedaanten: verbeteringen van deze ongelijkheden  gaan stapsgewijs. In deze minor wordt vanuit verschillende invalshoeken een verdiepend inzicht gegeven in de invloed en verbetermogelijkheden van medische en niet medische determinanten op zowel de maternal health als de foetale en neonatale zorg. Enerzijds zijn dat high-tech vruchtbaarheidsbehandelingen, state-of-the art prenatale diagnostiek en high-tech neonatale zorg voor de (premature) pasgeborene, anderzijds wordt geflecteerd op gezondheids(zorg)verschillen binnen de verschillende bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving, ook vanuit het perspectief van globale verschillen en mental health invloeden. Diverse gastsprekers en medisch specialisten nemen je mee in deze interessante materie, waar niet alleen de student met interesse voor voorplantingsgeneeskunde, verloskunde en kindergeneeskunde, maar in feite iedere arts in hun hele loopbaan mee wordt geconfronteerd. 

Minor TOXIC

“Elk medicijn is gif, het komt op de dosering aan” is een 500 jaar oude quote die tot op de dag van vandaag geldt. Bij elk geneesmiddel is het zoeken naar de balans tussen effectiviteit en toxiciteit.  Gemiddeld duurt het tien jaar voordat een medicijn de reis vanaf de eerste ontdekking voltooit. Deze reis begint in een gecontroleerde setting. Maar wie stel je bloot aan de gecontroleerde setting? Daarna volgt de échte wereld. 

Lees hier meer!

Minor Ziekten van Lever, Alvleesklier en Galwegen: Multidisciplinaire zorg door chirurg en MDL-arts

Een verdiepende minor op het scheidsvlak van MDL (Maag-, Darm- en Leverziekten) en Chirurgie waarbij je door het volgen van patiënten het hele scala aan ziektebeelden, diagnostiek, behandeling en relevant wetenschappelijk onderzoek van de lever, pancreas en galwegen (ofwel hepatopancreaticobiliaire ziekten, afgekort HPB) voorbij ziet komen. Dit varieert van patiënten met pancreascarcinoom en galwegziekten tot levercirrose, acuut leverfalen en levertransplantatie.

Lees hier meer!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen