Praktische informatie

Overzicht

MinorcoördinatorDr. J.H.M. Tulen
minor@erasmusmc.nl
Onderwijsperiode10 weken (aanvang bachelorjaar 3)
StudiefaseJaar 3 bachelorfase
Studiebelasting15 ECTS

Toetsvorm

De minor duurt 10 weken. Kennis en inzicht worden getoetst door een digitaal tentamen conform het toetsbeleid van het Erasmus MC en een (schriftelijk) product (scriptie, artikel of wikipedia-pagina, videodocumentaire). Als voorbereiding op het tentamen wordt in de loop van het onderwijs een proeftentamen ter beschikking gesteld. Verder kan iedere minor bovenop deze toetsvormen haar eigen specifieke eisen stellen.

Doel minoren
Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar een minor. Een minor is een samenhangend onderwijspakket, dat maximaal 10 weken duurt en 15 ECTS omvat. Een minor heeft als doelen:

  • studenten de mogelijkheid te bieden een persoonlijk profiel aan hun studie te geven;
  • bij te dragen aan de academische ontwikkeling van studenten;
  • bij de studenten een brede intellectuele belangstelling, reflectie en een kritische houding te stimuleren.

Verschillende minoren

Een minor is er in twee vormen; de verdiepende en verbredende minor. De verdiepende minor geeft studenten de kans zich te verdiepen in het medisch domein. Een verdiepende minor vereist opleidingsspecifieke voorkennis en wordt vrijwel altijd aan de eigen faculteit gevolgd als specialisatie binnen de eigen opleiding (een verblijf in het buitenland is hierbij soms mogelijk). De verbredende minor geeft de student de kans een ander domein te verkennen en zijn/haar horizon te verbreden. Voor een verbredende minor is géén opleidingsspecifieke voorkennis vereist.

De student kan een verbredende minor op de volgende plaatsen volgen:

  • de eigen faculteit binnen of buiten de eigen opleiding
  • een andere faculteit van de EUR
  • een andere Nederlandse universiteit
  • een buitenlandse universiteit.

Beoordeling

Volgens het minorbeleid van de EUR worden na succesvolle afronding van een minor 15 ECTS toegekend, mits de minor met voldoende resultaat wordt afgesloten. Wanneer een onvoldoende wordt behaald voor een minoronderdeel wordt dit eenmalig, en bij voorkeur binnen 8 weken, na het einde van de minor herkanst. Het is niet mogelijk om behaalde onderdelen mee te nemen naar een volgend collegejaar, dus bij gedeeltelijk onvoldoende resultaat zal het volgend collegejaar opnieuw een minor gevolgd moeten worden. Het Erasmus MC voegt aan dit beleid toe dat alle afzonderlijke toetsingsonderdelen van de minor met voldoende resultaat (5,5 of hoger) afgesloten moeten worden, onderling compenseren is hiermee dus niet mogelijk.