Minoren met een buitenlandse stage

Van 1 april (00.00 uur) tot en met 15 april (23.59 uur) a.s. start de aanmeldprocedure voor de minoren met een buitenlandse stage. Je kunt je in die periode inschrijven voor een van de volgende minoren:

 • Global Health;
 • Digital Medicine.

Deze onderstaande minoren hebben normaalgesproken ook een buitenlandse stage, maar hebben er voor academisch jaar 2021-2022 voor gekozen deze achterwege te laten: 

 • Biomedical Research in Practice;
 • Orgaantransplantatie: Pushing the Limits;
 • Regenerative Medicine.

BELANGRIJK OM TE WETEN

 • De opleiding heeft besloten dat de buitenlandse stages in de minor Global Health komend collegejaar niet zullen doorgaan. De minor Global Health zal wel worden aangeboden, maar dus zonder buitenlandse stages. Let er echter op dat als je je aanmeldt voor de minor Global Health via OSIRIS je jouw keuze na sluiting van de deadline niet meer kunt wijzigen naar een andere minor;
 • Dit betekent overigens niet dat er helemaal niet gereisd zal worden: buitenlandse stages als onderdeel van de minor Global Health worden nu gepland voor zomer 2022 (op electieve basis), ervan uitgaande dat reizen dan zeker wel weer mogelijk is;
 • De minor Virtual and Augmented Reality for Digital Medicine gaat vooralsnog wèl door, tenzij de situatie in Duitsland wijzigt. In dat geval worden studenten herplaatst in een andere minor;
 • Wat betreft de zelfgeregelde minor in het buitenland geldt dat we deze optie in principe niet laten vervallen, maar wel sterk afraden. Omdat dit slechts een relatief kleine groep studenten betreft, geldt feitelijk hetzelfde als voor de minor in Siegen: een zelfgeregelde minor kan vooralsnog doorgaan, tenzij de situatie ter plaatse wijzigt. In dat geval worden studenten herplaatst in een andere minor. Let er wel op dat studenten op eigen risico (met name financiële) gaan; de faculteit kan géén tegemoetkoming in of vergoeding van gemaakte kosten bieden.


Voor vragen hierover kun je terecht bij de Minorcommissie: minor@erasmusmc.nl of bij de minorcoördinator van de desbetreffende minor (zie hieronder).

Minor Global Health 2021


GHEE's Minor Global Health program is a 12-week course for third-year bachelor students (primarily in Medicine, but also in Clinical Technology and Nanobiology and from Erasmus University College and Erasmus School of Health Policy & Management). Normally, the course is organized is such a way that you have lectures, practicals and masterclasses for 5 weeks on all aspects of Global Health. You then go abroad for about 6 weeks to experience Health & Healthcare in a completely different setting and culture.

Klik hier voor de MGH2021-presentatie en het YouTube-kanaal.

Tussen 29 maart en 15 april a.s. worden elke dag tussen 16.00-17.00 uur extra vragenuurtjes georganiseerd, zie hier. Het rooster van deze minor is verder hier te vinden.

 

Website

Digital Medicine


Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) are becoming more and more part of doctors’ everyday lifes. But how do these applications work, and how are they made? This minor aims at giving the students an understanding of VR/AR applications, their use, how they are developed, and why they are increasingly popular in training and everyday lives of doctors and other medical staff.

 

Flyer Digital Medicine

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen