Regeling financiële tegemoetkoming bij wachttijd

In deze regeling staat uiteengezet hoe een tegemoetkoming bij lange wachttijd voor de coschappen in de master Geneeskunde kan worden aangevraagd en welke criteria hierbij worden gehanteerd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen