OER en regelingen master Geneeskunde

Naast de wettelijke Onderwijs- en Examenregeling kent de master Geneeskunde een aantal aanvullende regelingen wat betreft de verdeling van instroommomenten en facultaire richtlijnen voor de coassistent.