Regulier coschap

Tijdens het coschap Psychiatrie maakt de coassistent kennis met de psychiatrie. Onder supervisie zal hij/zij bij  verschillende patiënten zelfstandig een psychiatrische anamnese afnemen, een psychiatrisch onderzoek verrichten, een (differentiële) diagnose stellen en een beleid of behandelplan opstellen. Daarnaast neemt de coassistent deel aan onderwijsactiviteiten, referaten en klinische besprekingen.

Het reguliere coschap wordt binnen het Erasmus MC of één van de perifere instellingen gelopen.