Geaffilieerde instellingen van het Erasmus MC

In het Erasmus MC worden alle coschappen gelopen op de Centrumlocatie, locatie Sophia en DermaHaven. Hier zijn de discplinecoördiatoren verantwoordelijk voor het coschap. Daarnaast zijn er een aantal geaffilieerde instellingen waar één of meerdere disciplines/coschappen kunnen worden gelopen. Ook is er één affiliatiecontract met een buitenlandse contractspartner voor coschappen. Zie het overzicht hieronder.