Artsenbuluitreiking

Elke maand wordt in het Erasmus MC een plechtige en tegelijke feestelijke diploma-uitreiking voor de master Geneeskunde gehouden. Deze artsenbuluitreiking vormt de officiële afsluiting van de studie Geneeskunde: alle kandidaten leggen de eed c.q. gelofte af en worden ieder apart toegesproken. Daarna zijn zij officieel afgestudeerd als basisarts!

Academische zitting

De masterdiploma-uitreiking is een formele academische zitting: namens de examencommissie van de opleiding Geneeskunde wordt het examen dan ook officieel afgenomen door een commissie van drie hoogleraren, bestaande uit een voorzitter, secretaris en één of twee assessoren. De plechtigheid wordt gehouden in de Queridozaal van het Onderwijscentrum en wordt bijgewoond door familie en vrienden van de kandidaten.

De artseneed of -gelofte

Tijdens de ceremonie leggen alle kandidaten de zogenaamde artseneed of -gelofte af.

"Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

of

Dat beloof ik.

Na het artsexamen

Als u eenmaal bent afgestudeerd, is het belangrijk een aantal zaken goed af te ronden bij de universiteit. Ook dient u zich officieel in te schrijven als basisarts in het BIG-register als u aan de slag wilt gaan in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van relevante links en informatie:
 

Praktische informatie masterdiploma

Praktische informatie over het masterdiploma is te vinden in het Studie Informatie Portaal (STiP) van het Onderwijs Service Centrum (OSC), zie www6.erasmusmc.nl/geneeskunde/stip. 

Afstuderen en uitschrijven

Na het afstuderen wordt u niet automatisch uitgeschreven. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de EUR over afstuderen en uitschrijven.

Erasmus MC-pas

In dit document vindt u meer informatie over de Erasmus MC-pas die u na uw afstuderen weer dient in te leveren. 

Inschrijven in het BIG-register

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Om als basisarts aan de slag te gaan in Nederland dient u zich officieel in te schrijven in het BIG-register. Meer informatie kunt u vinden op de website.

Gedragsregels voor artsen

In 2002 heeft de Algemene Vergadering van de KNMG nieuwe gedragsregels voor artsen vastgesteld en goedgekeurd. Deze gedragsregels moeten worden gezien als richtlijnen voor de arts. Zij bieden een leidraad voor zijn handelen. Meer informatie is te vinden op de KNMG-website.