Protocol uitreiking

Met het oog op de coronamaatregelen van het Erasmus MC zal de uitreiking anders verlopen dan gebruikelijk. Lees daarom s.v.p. van tevoren de onderstaande regels goed door:

MaatregelToelichting
Ingang

Aangeraden wordt om zoveel mogelijk de ingang te nemen aan de Erasmus MC Wytemaweg en vandaaruit naar het Onderwijscentrum te lopen. Dit kan ook vanuit een van de parkeergarages. Belangrijk is dat de Passage zo min mogelijk gebruikt wordt en dat daar ook zo min mogelijk mensen blijven staan om te kletsen e.d.

Ingang start uitreikingKandidaten kunnen alleen beneden (via de derde verdieping) bij de Queridozaal of collegezaal 1 naar binnen. Een kwartier voor aanvang dienen de kandidaten zich bij de deur naar de zaal te melden, waar ze hun stoelnummer te horen krijgen.
Uitgang na afloop uitreikingDe uitreiking duurt 1 uur en 15 minuten, waarna de volgende een kwartier later begint. Iedereen dient daarom direct na afloop de Queridozaal of collegezaal 1 te verlaten via de trap naar boven en de deuren op de vierde verdieping. We verzoeken iedereen om na afloop niet in de foyer of in het Onderwijscentrum te blijven; het aantal aanwezigen in het OWC willen we zo beperkt mogelijk houden.
ZitplaatsenKandidaten zitten op genummerde stoelen op de eerste en tweede rij. Het stoelnummer krijgen ze te horen bij de deur als zij zich daar gemeld hebben
Verloop van de uitreiking

Na het welkomstwoord en inleidend praatje van de voorzitter, leest de secretaris de tekst van de eed/belofte voor. Hierbij gaat iedereen staan (tenzij iemand daar niet toe in staat is). Na het voorlezen van de tekst gaat iedereen weer zitten.

Kandidaten worden dan één voor één, op alfabetische volgorde, door de voorzitter naar voren geroepen. Zij leggen dan de eed (met de aaneengesloten wijs- en middelvinger van de rechterhand geheven) of gelofte (met beide armen langs het lichaam) af en nemen daarna plaats achter het spreekgestoelte. Vervolgens voert een van de commissieleden een kort vraaggesprek met de kandidaten op basis van de vooraf ingevulde vragenlijst. Iedere kandidaat krijgt aan het eind van het vraaggesprek de gelegenheid om mensen te bedanken (tenzij expliciet in de vragenlijst is aangegeven dat men dit niet wil!), waarna hij/zij de diplomastukken overhandigd krijgt van de secretaris of zelf kan meenemen van de lessenaar op tafel.
Fotograaf

Er is een huisfotograaf aanwezig, die zoveel mogelijk de mooie momenten gedurende de ceremonie en een eventuele receptie zal vastleggen. Vanwege de strenge Covid-maatregelen en het in acht nemen van de 1,5 meter afstand is het voor gasten niet toegestaan om zich gedurende de ceremonie beneden de zaal te begeven voor het filmen en fotograferen. Het is tevens niet mogelijk om tijdens een receptie  bij de huisfotograaf verzoeken in te dienen voor een groeps- en/of familiefoto.

De foto's worden binnen 3 weken na de uitreiking gedeeld met de alumni.
Gasten

Gezien de Covid-maatregelen kan het maximaal aantal gasten niet vooraf definitief vastgesteld worden. Minstens zes weken voor de uitreiking wordt dit bekend gemaakt aan de kandidaten, maar houdt er rekening mee dat dit nog kan wijzigen. Tevens wordt het dringend afgeraden om minderjarige kinderen mee te nemen naar de uitreiking.

LivestreamDe buluitreiking wordt via een livestream uitgezonden. De link hiervoor wordt één week voor de uitreiking gedeeld met de kandidaten.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen