ESAA-Symposium

Management van Innovaties:

hoe sturing te geven aan strategische innovaties en hoe deze succesvol te implementeren!

  • Datum: vrijdag 5 september 2014
    Tijdstip: 13:30 uur
    Locatie: campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam
     

De invalshoek die wij hierbij kiezen is dat innovaties, van welke aard of soort dan ook (technisch- dan wel sociaal georiënteerd), een bestendige plaats moeten krijgen in de organisatie. De inzichten moeten geïmplementeerd en geborgd worden.

Innovatie en Transformatie zijn thema’s die dicht bij elkaar liggen, of beter: in elkaars verlengde liggen. De focus bij dit symposium ligt op de vraag: hoe kunnen financieel economisch georiënteerde kenniswerkers en – managers, het proces van implementatie van innovaties zodanig ondersteunen dat alle ‘benefits’ uit de vernieuwing gerealiseerd worden. Ook belichten we dit onderwerp vanuit de optiek van de publieke auditor; hoe worden innovaties bij de rijksoverheid geaudit, wat zijn de lessons learned en hoe verhouden zich de op control gerichte beheersmodellen tot innovatie?

12:30 uurOntvangst en lunch
13:30 uurOpening door prof.dr. Cees van Halem
Zakelijk directeur ESAA
13:40 - 14.05 uurProf.dr. Henk Volberda
‘Re-inventing business: hoe bedrijven hun businessmodel innoveren’
Henk W. Volberda is hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid en Director Knowledge Transfer aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van het top instituut INSCOPE: Research for Innovation.
14:05 - 14.15 uurVragen van de dagvoorzitter
14:15 - 14.40 uur

Dr. Herman Wories – DSM
‘Transformatie door balans in radicale en incrementele innovatie’
Herman Wories is Vice President Global Incubator bij DSM. Hij is verantwoordelijk voor het portfolio van opkomende innovaties vanaf het begin in de ‘fuzzy’ voorkant van de innovatiepijplijn tot aan de creatie van nieuwe baanbrekende innovatie platformen.

14:40 - 14.50 uurVragen van de dagvoorzitter
14:50 - 15.30 uurPauze
15:30 - 15:55 uurDave Vander Heyde MSc– CFO en Directielid IHC Merwede
Re-inventing Business Model – Impact on the (finance) organization
Dave Vander Heyde is sinds 2011 werkzaam bij IHC Merwede. Voorheen bekleedde hij functies bij internationale ondernemingen als CFO en Directielid
15:55 – 16:05 uurVragen van de dagvoorzitter
16:05 - 16.30 uurDrs. Anneke van Zanen
16.30 - 16:45 uurWrap-up door de dagvoorzitter
16:45 – 17:05 uurLudieke afsluiting
17:05 uurAfsluiting door prof.dr. Cees van Halem
 Drankje en hapje

Voor meer informatie:  www.esaa-symposium.nl

Meld u zich hier aan voor het ESAA Symposium 2014