Pensioenexecutive: Bekijk het beroepsprofiel

Beroepsprofiel

De Pensioenexecutive is een breed begrip waaronder pensioenfondsbestuurders, toezichthouders, directie en seniormedewerkers van bestuursbureaus, pensioenverzekeraars en overige functionarissen werkzaam in de pensioenbranche zich kunnen scharen. Vanwege de ontwikkelingen in de pensioensector heeft Prof.dr. S.G. (Fieke) van der Lecq voor ESAA ten behoeve van voornoemde groep de professionele leergang samengesteld, die zich richt op ‘kennis en kunde’ en de hieraan gerelateerde ‘waarom’-vragen; de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit diverse relevante vakgebieden staan hierin centraal.

Om een pensioenregeling goed te kunnen ontwerpen en uitvoeren, is het essentieel om gefundeerd vooruit te kijken en na te denken over kansen voor verbeteringen bij de uitvoerders zelf. Denk hierbij aan alle soorten pensioenuitvoeringsorganisaties: pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en pensioenuitvoeringsbedrijven. Juist in dit soort verdieping en het analyseren van pensioenvraagstukken vanuit meerdere disciplines, kan het ESAA Executive Pensioenprogramma een bijdrage leveren.

Programma Certified Pensioenexecutive

Vraag de brochure aan

De opleiding

Het Executive Program biedt handvatten om op basis van verdieping tot verdere professionalisering te komen. Zo kijkt de pensioenfondsbestuurder vanuit zijn/haar rol naar risicobeheersing, verantwoording, transparantie, intern toezicht, communicatie en deskundigheid, terwijl de toezichthouder toeziet op het veilig stellen van pensioentoezeggingen, het naleven van de principes waaraan pensioenfondsen moeten voldoen en het waarborgen van een deskundig beheer van de beleggingen. De pensioenverzekeraar heeft op zijn/haar beurt de zorg- en inspanningsplicht met betrekking tot het voldoen aan de wettelijke eisen door de pensioenadviseurs met wie wordt samengewerkt.

De colleges zijn ingedeeld in de deskundigheidsblokken ‘Financiële Markten’, ‘Balansbeheer en risicomanagement’, Besluitvormingsprocessen in organisaties en markten’ en ‘Juridische aspecten, verslaggeving en toezicht’.Het programma is opgesteld voor maximaal 25 deelnemers, waardoor er ruimte wordt geboden voor interactie tussen de collega-deelnemers en de docent(en). Vanwege de gestelde minimale instroomeisen, brengen alle deelnemers meerdere jaren ervaring mee.