Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein

Over de opleiding

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ is de tweede academische leergang naast het succesvolle ‘Het Rendement van Geluk’. Waar ‘Het Rendement van Geluk’ gericht is op het geluk van medewerkers en andere stakeholders van voornamelijk organisaties met winstoogmerk, is ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ gericht op directeuren, bestuurders, managers en strategisch adviseurs werkzaam bij of voor de overheid en (semi) publieke organisaties.

Deze leergang betreft geluk in de zin van subjectieve levensvoldoening. Dit verschijnsel is goed meetbaar gebleken. Daardoor is er veel onderzoek naar gedaan en wordt geluk nu veelvuldig meegenomen in metingen door statistische bureaus. Inmiddels heeft dat de nodige resultaten opgeleverd waar beleidsmakers wat mee kunnen. Tegelijkertijd dringen ontwikkelingen in de gelukseconomie door in het denken over beleid, bijv. rond kosten-batenanalyse. We zien dat economen steeds meer waarde toekennen aan het werkelijk ervaren nut in plaats van het verwachte nut. Voor beleid betekent dit dat onderzoek naar welbevinden vaak tot beter inzicht kan leiden dan het meten van ‘preferenties’.

Inhoudelijke vragen die aan de orde komen zijn of de overheid en publieke instellingen wel moeten sturen op geluk, wat de mogelijkheden en beperkingen daarvan zijn en welke effecten van geslaagd beleid verwacht kunnen worden. Meer technische vragen betreffen hoe de effecten van beleid op geluk zichtbaar kunnen worden gemaakt en hoe met het meten van geluk ook de voortgang bij andere doelen in de beleidsmix geëvalueerd kan worden.

Deze vragen worden behandeld in het licht van de meest recente (internationale) inzichten uit het empirisch onderzoek naar geluk waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen World Database of Happiness. Dit is de grootste internationale database van het wetenschappelijk onderzoek naar geluk, met daarin kennis over verbanden tussen geluk en een scala aan onderwerpen zoals zingeving, werk, gezondheid en overheidsbeleid. De Erasmus Universiteit Rotterdam is de beheerder van de World Database of Happiness.

Om te starten met het Executive Program 'Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein' dient eerst de Masterclass 'Grondslagen van Geluk' gevolgd te worden.

Doelgroep

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, managers en strategisch adviseurs werkzaam bij of voor de overheid en (semi) publieke organisaties. Het Executive Program richt zich op professionals die nieuwsgierig zijn naar nieuwe perspectieven op actuele uitdagingen, die zich willen verdiepen in de werking en de mogelijkheden van geluk vanuit een maatschappelijk perspectief en die aan de slag willen met de kwaliteit van leven.

Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein

Docenten

Vooraanstaande academici en ‘thought leaders’ uit de praktijk delen op betrokken en interactieve wijze hun inzichten, ervaring en visie met u. Het programma biedt ruimschoots de gelegenheid om met experts en collega-deelnemers van gedachten te wisselen.

Het programma staat onder leiding van Ir. Wytze de Vries en Prof. dr. Ruut Veenhoven.

Thema's

Het Executive Program bestaat uit zes modules van elk twee dagdelen (ochtend en middag). De focus ligt op hoe beleid, dienstverlening en de overheidsorganisatie kunnen bijdragen aan het rendement van geluk en de kwaliteit van samenleving. Er is ruimte voor reflectie en toepassing in actuele thema’s.

Contact en aanmelden

Voor alle overige informatie en praktische informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinator.

Aartie Bhawaniebhiek

E-mailadres
geluk@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 15
Kamer
M5-34
Ruimte
Van der Goot
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Postadres                       

ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Ehero

Executive Program 'Het Rendement van Geluk in het Publieke Domein' is ontwikkeld door Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), het multidisciplinaire kennis- en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel is bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Zie voor meer informatie: www.ehero.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen