Afstuderen met een praktijkopdracht (opleiding IT-Auditing & Assurance)

Studenten van de opleiding IT-Auditing & Assurance hebben de mogelijkheid om af te studeren met een referaat of een praktijkopdracht. De praktijkopdracht betreft een IT-audit-gerelateerd onderzoek, dat in drietallen wordt uitgevoerd bij de werkgever van een van de deelnemers, of bij een andere organisatie. Alumnus Polat Yilmaz vertelt over zijn ervaringen met de praktijkopdracht en de opleiding.

IT-auditing is met recht een vakgebied in opkomst. Nu organisaties hun bedrijfsvoering verregaand digitaliseren, is IT niet langer het exclusieve domein van techneuten. Deskundigheid over de implementatie, beveiliging en beheersing van IT-systemen en –processen is onmisbaar geworden. De post-master IT-Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance brengt deze competenties samen, met veel aandacht voor de toepassing in de praktijk. Afstuderen is bijvoorbeeld mogelijk via een praktijkopdracht.

“Nee, ik had helemaal geen verregaande kennis of affiniteit met IT,” vertelt Polat Yilmaz, werkzaam als Internal Auditor bij Louwman Groep in Den Haag en alumnus van de post-master IT-Auditing & Advisory. “Het leek me vooral leuk om iets nieuws te leren. IT is de toekomst.”

De motivatie voor Yilmaz om aan te sluiten bij de opleiding was desondanks wel ingegeven door wat hij om zich heen zag gebeuren, in zijn vorige baan als financial auditor bij een groot accountantskantoor. “Het gegevensgericht controleren van jaarrekeningen was een en al papierwerk,” herinnert hij. “Elk bedrijf heeft een ERP-systeem waarmee dat digitaal kan. Maar dat begrepen we niet, dus deden we wat we het beste konden: papieren facturen en inkooporders controleren. De kennis ontbrak om te kunnen steunen op IT-systemen en minder op traditionele auditing.”

Doener

Toen Yilmaz de overstap maakte naar internal auditing bij zijn huidige werkgever, zag hij hetzelfde. “We beseften dat de interne processen en beheersmaatregelen grotendeels om IT draaien, maar we te weinig kennis hadden voor gedegen interne controles. Terwijl die de financiële audit kunnen ondersteunen en we zo accountantskosten kunnen besparen. Zo ontstond de behoefte aan iemand die IT-auditing wilde gaan doen.”

Aanvankelijk begon Yilmaz met enige reserve op de Erasmus School of Accounting & Assurance aan de post-master: door zijn drukke baan, twee kinderen thuis en doordat hij meer een doener is dan al te theoretisch ingesteld. “Het was even een uitdaging,” zegt hij. “Maar de klassen waren goed geregeld en de docenten heel toegankelijk. Er waren vooral praktische opdrachten en het helpt om de informatie meteen in een praktijkcasus te kunnen toepassen. Dat is een grote toegevoegde waarde van de opleiding.”

Praktijkopdracht

Studenten van de opleiding IT-Auditing & Assurance hebben de mogelijkheid om af te studeren met een referaat of een praktijkopdracht. De praktijkopdracht betreft een IT-audit-gerelateerd onderzoek, dat in drietallen wordt uitgevoerd bij de werkgever van een van de deelnemers, of bij een andere organisatie. Yilmaz’ voorkeur voor praktische toepassing van zijn nieuw opgedane kennis maakte het vanzelfsprekend dat hij koos voor de praktijkopdracht, bij zijn eigen werkgever Louwman Groep. “De casus die ik en mijn medestudenten voorstelden, werd ontzettend positief ontvangen. Het mes snijdt aan twee kanten: het voegt waarde toe voor mijn werkgever en we creëren draagvlak voor IT-auditing.”

Samen met zijn medestudenten voerde Yilmaz een nulmeting uit op de informatiebeveiliging van zijn organisatie, met een bestaand certificerings-framework als basis. “Het doel was om te zien hoe hoog we scoren en welke stappen we nog moeten zetten voor die certificering. Deels is dat heel IT-technisch, maar er komen ook aspecten als strategie en bewustzijn bij kijken. Welke soft controls zijn er, hoe kijkt het hoger management tegen de beveiligingsrisico’s aan? Externe accountants zouden alleen kijken naar de technische inregeling, maar als je echt waarde voor een organisatie wil toevoegen, moet je er top-down naar kijken.”

Tastbaar resultaat

Het gebruiken van een brede benadering die verder kijkt dan IT alleen, kwam zeker voort uit de opleiding, vertelt Yilmaz. Het resultaat was een behoorlijk kritisch rapport, dat erg goed viel bij zijn werkgever. “Er kwamen veel verbeterpunten uit. Die certificering is niet verplicht, maar aandacht voor de bewustzijnsaspecten zijn cruciaal voor de continuïteit van de organisatie. Het rapport is echt bij het hoger management terechtgekomen.”

Zelf vaart hij er ook bij, besluit Yilmaz: “Dankzij de opleiding heb ik mezelf bekend gemaakt als degene die aandacht vraagt voor IT. Er is nu draagvlak voor. We zijn momenteel bezig met het herijken van de IT-systemen van de hele groep. Ik krijg er energie van, zo’n tastbaar eindresultaat.”

Meer informatie

Wil je meer weten over de Post-Master IT-Auditing & Advisory? Lees hier meer over de opleiding en over wat dit voor kansen kan bieden voor jouw carrière.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen