De handen ineen tegen FEC

Geef financieel-economische criminaliteit geen kans!

Als jouw organisatie het slachtoffer wordt van financieel-economische criminaliteit (FEC), komt er veel op je af. In eerste instantie gaat wordt er gekeken naar de financiële schade. Later blijkt dat er ook sprake is van reputatieschade. En dan zijn er ook nog juridische consequenties, zoals aansprakelijkheid; de organisatie was kennelijk onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van financiële criminaliteit. De strijd tegen FEC speelt zich af op internationaal niveau; voor een groot deel gedomineerd door Europese en Amerikaanse regelgeving die dwingend moet worden gevolgd. Kortom: FEC is een zorg voor leiders en topmanagers in organisaties.

De rol van management bij FEC

Het managen van verstoringen als gevolg van FEC behoort niet tot de dagelijkse routine van het management. Toch wordt management er wel keihard mee geconfronteerd en op aangesproken. Sterker nog, het management wordt verantwoordelijk gehouden voor de bescherming tegen alle vormen van FEC. En deze bescherming van de organisatie geldt dan ook voor de beheersing van de ICT-omgeving en de toepassing van door ICT gedomineerde communicatiemiddelen.


Wet- en regelgeving in het kader van FEC

De laatste jaren wordt het steeds meer duidelijk dat het management ook persoonlijk wordt aangesproken en zelfs strafrechtelijk wordt vervolgd wanneer er wantoestanden aan het licht komen die te maken hebben met financieel-economische criminaliteit. Is het management dan crimineel? Nee, in de meeste gevallen niet, maar het management wordt wel aansprakelijk gesteld voor lacunes in de organisatie of wordt zelfs ‘feitelijk leidinggeven’ ten laste gelegd.

Strijden tegen FEC

De internationale wet- en regelgeving en die in Nederland is extreem complex. Europese verordeningen, richtlijnen en nationale wetgeving dienen te worden gevolgd. De interpretatie van die wet- en regelgeving is in veel gevallen niet eenduidig. Er ontstaan talloze discussies tussen toezichthouders en onder toezicht gestelde organisaties over risicoprofielen, dossiervorming, genomen corrigerende maatregelen of meldingen aan instanties. Alleen al in Nederland zijn er duizenden professionals betrokken bij het brede terrein van de strijd tegen FEC ofwel de compliance.

Signaleringen op het gebied van FEC

De schatting is dat de kosten van FEC vaak rond de 2 miljard euro bedragen. Dit maakt dat er verschillende leidinggevende lagen in de organisatie aanwezig zijn die kennis moeten hebben van deze complexe materie. Fouten worden gemaakt, risico-inschattingen zijn niet altijd juist en als gevolg wordt in sommige gevallen een verplichte melding aan de autoriteiten niet of te laat gedaan. In de meeste gevallen blijkt echter dat gesignaleerde probleemgevallen als false positive moeten worden afgedaan, terwijl de compliancekosten wel zijn gemaakt.

FEC raakt ons allemaal

De gevolgen van FEC zijn enorm en worden geschat op 2,5% à 5% van het wereldwijde Gross Domestic Product (GDP); Global GDP wordt geschat op ongeveer US$ 95 biljoen. Dat betekent dat de geschatte omvang van FEC tenminste rond de US$ 4 à 5 biljoen per jaar is. Ook Nederland wordt geraakt door FEC. De schade aan de Nederlandse economie als gevolg van witwassen wordt geraamd op zo’n 16 miljard euro per jaar. Het gaat dus om grote bedragen en om een significante impact op de economie. Als samenleving zijn wij allemaal slachtoffer van FEC.

Meer informatie

Benieuwd hoe wij jou en jouw organisatie kunnen helpen in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit (FEC)? Bekijk dan eens ons Executive Program Financieel Forensisch Deskundige!

Gerelateerde content
Dat kunstmatige intelligentie verder gaat dan gepersonaliseerde advertenties of een gerobotiseerde helpdesk, is inmiddels gemeengoed.
Gezicht dat is opgebouwd via kunstmatige intelligentie
Commissarissen staan op afstand van de organisatie en functioneren in deeltijd. Ze kunnen niet overal verstand van hebben, wat ook geldt voor bestuurders.
Vergrootglas dat op het toetsenbord van een laptop ligt

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen