Soft controls: wat houdt het in en wat kan ik ermee?

Soft Controls zijn onmisbaar in een goede bedrijfsvoering

Soft controls zijn culturele en gedragsbeïnvloedende factoren die van grote waarde kunnen zijn voor organisaties wanneer zij op de juiste manier worden ingezet. Aldus hoogleraar Muel Kaptein, wetenschappelijk directeur van de masterclass ‘De Fundamenten van Soft Controls‘. Waarom soft controls het beste integraal ingezet kunnen worden? Wij zochten het voor je uit!

Wat zijn soft controls precies?

Soft controls zijn het tegenovergestelde van hard controls. Controls gaan over het beïnvloeden van het gedrag van mensen; met de juiste controls wordt gewenst gedrag gestimuleerd en tegelijkertijd ongewenst gedrag ontmoedigd. Het verschil zit’m erin dat hard controls gaan om het formele, het expliciete en het tastbare. Soft controls gaat om het informele, het impliciete en het ontastbare.

Waarom is er steeds meer aandacht voor soft controls?

Het is heel eenvoudig om een hard control te introduceren en implementeren. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om te zeggen ‘we passen de gedragscode aan’, ‘we gaan nieuw beleid op papier zetten’ of ‘we veranderen een vier-ogenprincipe in een zes-ogenprincipe’. Bij soft controls gaat het om cultuur, klimaat en leiderschap. Dit zijn zaken die niet met een snel genomen besluit in één keer te verbeteren zijn. Daarnaast is het lastig om vast te stellen wat de kwaliteit van de cultuur en het leiderschap is. Dat dit lastig is, is reden om aandacht te besteden aan soft controls. Verder blijkt uit onderzoek dat soft controls essentieel zijn om in control te zijn over de processen in een organisatie.

Wat is de toegevoegde waarde van een integrale blik op soft controls?

Wanneer het gaat om soft controls, gaat het niet alleen om hoe mensen in de organisatie kijken naar hun organisatie maar ook hoe de auditor fundamenteel aankijkt tegen soft controls. Een integrale kijk op soft controls helpt je om hier beter naar te kijken en te snappen waarom je kijkt zoals je kijkt naar soft controls. Dit kan dan ook verklaren waarom er verschillende visies zijn op soft controls. Deze fundamentele kijk past ook bij waar een universiteit voor staat. Een universiteit bestaat uit verschillende wetenschappelijke disciplines en deze worden in de Masterclass De Fundamenten van Soft Controls gebruikt om naar soft controls te kijken. Zo wordt er naar soft controls gekeken vanuit een filosofische, economische, ethische, juridische, sociologische, politicologische en psychologische blik.

Wat is er uniek aan de Masterclass De Fundamenten van Soft Controls?

Vanuit die verschillende blikken wordt duidelijk dat er veel verschillende manieren zijn om naar soft controls te kijken. Vanuit die verschillende blikken wordt duidelijk dat er veel verschillende manier zijn om naar soft controls te kijken en om ze te meten. Op deze manier zie je dat elke invalshoek een andere kijk op soft controls heeft. Ze leveren elk ook een andere methode, van verschillende interviewstijlen tot het analyseren van casestudies.
Een sociaal-psychologische blik kijkt bijvoorbeeld naar de interactie tussen mensen in de werkomgeving. De economische blik focust meer op hoe de beoordeling en beloning van mensen plaatsvindt. Vervolgens kijkt een politicologische blik weer naar macht binnen organisaties, wordt er gekeken wie het voor het zeggen heeft en wat de belangrijke beslismomenten zijn.
De masterclass over de fundamenten van soft controls is in dat opzicht uniek. Er wordt eerst bij de wetenschap te rade gegaan, waarbij verschillende wetenschappelijke disciplines worden ingezet. Dit gebeurt door verschillende sprekers met een specialiteit op het gebied van elke wetenschappelijke discipline. Dit creëert bewustzijn over hoe er op verschillende manieren tegen soft controls kan worden aangekeken.

En hoe gebruiken we soft controls in de praktijk?

De masterclass over soft controls maakt het toepassen hiervan concreet. Vanuit de theoretische blik die volgt uit de verschillende wetenschappelijke benaderingen volgt in een compact, interactief en dynamisch programma een praktische methode om soft controls vast te stellen. Het programma is dus niet alleen fundamenteel, wat bij een universiteit past, het is tegelijk ook praktisch: zodat jij als deelnemer uiteindelijk met soft controls aan de slag kunt in de dagelijkse praktijk. Dus gaan we ook in op de vraag hoe je nu met je bevindingen uit de audit aan de slag moet. Je meet en analyseert namelijk niet alleen, maar wilt ook de bevindingen inzetten om de cultuur van een organisatie positief te beïnvloeden. Vandaar dat Muel Kaptein als dagvoorzitter ook communicatie als thema aan bod laat komen. 

Meer informatie

Interessant onderwerp? Bekijk dan eens onze Masterclass: De Fundamenten van Soft Controls. 

Gerelateerde content
Het executive program ‘Leidinggeven vanuit wetenschappelijk perspectief’ van de Erasmus Universiteit biedt deelnemers een breed scala inzichten over leiderschap
Meer aandacht voor'n integrale kijk op soft controls. Benieuwd naar de bedrijfseconomische blik? Meld je aan voor Masterclass De Fundamenten van Soft Controls!
De bedrijfseconomische blik op soft controls? Volg onze Masterclass!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen