Registeraccountant RA | Post-Master

Begeleiding praktijkreferaten
Met de Post-Master Registeraccountant RA bereid jij je voor op het vak

De begeleiding van praktijkreferaten bij ESAA geschiedt in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA, zoals neergelegd in de Handreiking referaat ten behoeve van de praktijkopleidingen. ESAA heeft goedkeuring van de Raad voor de Praktijkopleidingen gekregen om praktijkreferaten te begeleiden.

Waarom onze referaatbegeleiding?

De referaatgroepen bestaan uit vijf of zes studenten, bij voorkeur studenten die werkzaam zijn bij verschillende werkgevers, zodat een dilemma vanuit verschillende achtergronden, culturen en gewoonten kan worden besproken.

Er zijn vijf plenaire bijeenkomsten van circa drie uur over een periode van gemiddeld 7 weken. De bijeenkomsten worden begeleid door een ervaren registeraccountant. Bij voldoende animo kan er het gehele jaar door worden gestart met de praktijkbegeleiding.

Het is verplicht om alle vijf colleges aanwezig te zijn. Daarnaast dienen de studenten het dilemma, het concept en de definitieve versie van het referaat en de presentatie op vastgestelde data aan te leveren.

Belangrijke informatie over onze referaatbegeleiding

Beoordeling vindt plaats op het referaat, de presentatie en de participatie tijdens de colleges. Bij succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een certificaat.

Het tarief voor referaatbegeleiding is voor collegejaar 2022/2023 vastgesteld op € 2.100,- per student.

Programmaleiding is in handen van Prof. dr Martin Hoogendoorn RA (Program Director). Voor alle praktische zaken en nadere informatie kun je contact opnemen met de Program Coordinator; Saskia van Dijk.

Saskia van Dijk

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 21 73
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-17
3062 PA
Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen