Begeleiding praktijkreferaten

De begeleiding van praktijkreferaten bij ESAA geschiedt in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA, zoals neergelegd in de Handreiking referaat ten behoeve van de praktijkopleidingen. ESAA heeft goedkeuring van de Raad voor de Praktijkopleidingen gekregen om praktijkreferaten te begeleiden.

De groepen bestaan uit vijf of zes studenten, bij voorkeur studenten die werkzaam zijn bij verschillende werkgevers, zodat een dilemma vanuit verschillende achtergronden, culturen en gewoonten kan worden besproken.

Er zijn vijf plenaire bijeenkomsten van ongeveer drie uur (alleen de laatste bijeenkomst duurt langer, afhankelijk van het aantal deelnemers). We hanteren een korte doorlooptijd van ca. 7 weken, waarin door de deelnemende trainees intensief wordt gewerkt met strakke deadlines. Het is verplicht om alle vijf colleges aanwezig te zijn en het dilemma, het concept en de definitieve versie van het referaat en de presentatie op de vastgestelde data aan te leveren. Beoordeling vindt plaats op het referaat, de presentatie en de participatie tijdens de colleges.

Bij succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een certificaat.

De colleges worden gegeven door een ervaren registeraccountant. Prof.dr. Martin Hoogendoorn RA is verantwoordelijk voor de opzet van de begeleiding. De algehele coördinatie berust bij Saskia van Dijk.

Afhankelijk van het aantal studenten die van de begeleiding gebruik willen maken is ESAA voornemens de begeleiding regelmatig in het jaar aan te bieden, zodat men gedurende het collegejaar elke 2 maanden kan beginnen.

De kosten van de referaatbegeleiding voor het collegejaar 2020/2021 bedragen €2.000,- per student. Voor aanmelding of verdere vragen kun je contact op nemen met het Opleidingscoördinatiecentrum via esaa-acc@ese.eur.nl / 010 408 21 73.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen