Registeraccountant RA | Post-Master

Veelvoorkomende deficiënties
Met de Post-Master Registeraccountant RA bereid jij je voor op het vak

Erasmus School of Economics

Ben jij student aan de Erasmus School of Economics, Master Accounting, Auditing & Control? Voor een aansluiting met zo min mogelijk deficiënties adviseren we je tijdens het derde bachelor-jaar de volgende keuzevakken te behalen:

 • Fiscaal Concernrecht
 • Fiscaal Ondernemerschap
 • Privaat- en ondernemingsrecht
 • Administratieve en comptabele informatie 1a
 • Administratieve en comptabele informatie 1b
 • Advanced Management Accounting
 • Advanced Financial Accounting
 • Enterprise Information Systems
 • Werkcollege Externe Verslaggeving

Deze vakken zijn, mogelijk op een enkele uitzondering na, inpasbaar in de keuzeruimte en vormen geen extra belasting in studie-uren. Na bachelor-3 wordt het masterprogramma Accounting, Auditing and Control (specialisatie Accounting and Auditing) gevolgd.

Rotterdam School of Management

Voor studenten aan de Rotterdam School of Management, Master Accounting and Financial Management (Accountancy-track) geldt het volgende: naast de in de reguliere masteropleiding opgenomen vakken 'Financial Decision Making and Control', 'International Financial Reporting', 'Reporting, Analysis and Valuation', 'Analytics in Accounting and Financial Management', 'Assurance Services' en 'Taxation', dient de bachelor minor Accounting Skills te worden behaald. Tevens behaal je de volgende keuzevakken (deficiënties) bij ESAA:

 • Fiscaal Concernrecht
 • Fiscaal Ondernemerschap
 • Accounting and Business Ethics

Indien je in de bachelorfase geen minor Accounting Skills hebt behaald, dienen aanvullend het vak Aanvulling Financial Accounting en het deficiëntievak Boekhouden (Administratieve comptabele informatie 1a en Administratieve comptabele informatie 1b) te worden behaald bij ESAA. Indien je tijdens de bachelor-masterfase geen vak Taxation of Belastingrecht hebt behaald (oudere studieprogramma’s) dan heb je een deficiëntie voor Fiscale Economie.

Overige vooropleidingen (MSc)

Indien je reeds in het bezit bent van een MSc-titel, dient vastgesteld te worden of, en zo ja, welke vakken in onvoldoende mate deel uit hebben gemaakt van je vooropleiding. Voor zover dat het geval is, is sprake van een deficiëntie die dient te worden weggewerkt.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen