(Register)accountant: Het beroep

Beroepsprofiel

De accountantsopleiding geeft – als vervolg op een MSc-opleiding – een veelzijdige aanvulling met veel toekomstmogelijkheden. De RA-accountant is het financieel-administratieve geweten van een organisatie; vooral als hij een openbaar accountant is. Vanuit een accountantskantoor of als zelfstandig accountant onderzoekt de RA-accountant de getrouwheid van financiële verantwoordingen van ondernemingen en andere organisaties. De controle van de jaarrekening neemt daarbij vanouds een centrale plaats in.
Maar het onderzoekterrein is ruimer: hoe is het gesteld met de systemen en processen waarmee de informatie tot stand is gekomen en met het professionele gedrag van mensen die daarbij betrokken zijn? De RA-accountant vormt hierin de verbindende schakel tussen de onderneming en de stakeholders. De stakeholders zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders, de toezichthouders, de werknemers(organisaties) en de overheid. Het werk van de RA-accountant wordt zo belangrijk geacht dat – zeker na de boekhoudschandalen uit het vorige decennium – steeds meer eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountant. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de accountant een andere belangrijke functie kan vervullen, te weten de advisering van ondernemingen. Het accountantsberoep is uitdagend; steeds wordt weer ingespeeld op nieuwe vragen en eisen vanuit de maatschappij.
Lang niet alle accountants zijn openbaar accountant. Interne accountants werken op een accountantsafdeling binnen een onderneming of een andere organisatie. Overheidsaccountants werken op een accountantsafdeling binnen een overheidsinstelling of zijn belast met de controle van aangiften bij de belastingdienst. Accountants in business werken niet meer als accountant maar zijn doorgestroomd naar andere functies in het bedrijfsleven. Ze hebben bijvoorbeeld functies als financieel directeur, economisch directeur, CEO, CFO of controller. Vaak hebben ze eerst een aantal jaren gewerkt als openbaar accountant. Daarna hebben ze er voor gekozen hun ervaring elders in te zetten. Als RA-accountant kunt u alle kanten uit!

ESAA’s aanbod

  • De Post-Master opleiding tot Registeraccountant is een tweejarige deeltijdopleiding tot RA-accountant. De opleiding is toegankelijk voor afgestudeerden Economie en Bedrijfskunde of vergelijkbaar, of HBO AC, BE, RA of AA 1). Voor inschrijving in het accountantsregister is een universitair masterdiploma vereist. In verband met de verplichte driejarige praktijkopleiding, betreffende inschrijving in het register, is een relevante werkkring aan te bevelen.
  • Het Executive Program Actualiteiten voor RA-Executives richt zich op reeds afgestudeerde en ervaren RA-’s: openbaar accountants, intern accountants, overheidsaccountants en accountants in business. Tijdens vier interactieve bijeenkomsten worden ervaren RA-accountants op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen op het vakgebied van Accountancy.

Actualiteiten voor RA-Executives

Opleiding tot Registeraccountant

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen