Opleiding tot Registeraccountant

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Opleiding
 3. Programma
 4. Toelatingseisen 
 5. Aanvraag Derdejaars Stageverklaring
 6. Nadere informatie

1. Introductie

ESAA heeft doelbewust gekozen voor een brede opleiding tot registeraccountant. Een registeraccountant die voldoet aan de hedendaagse eisen die vanuit de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid worden gesteld. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de praktijkscriptie, inclusief het afsluitende examen, in aansluiting op de theoretische opleiding te volgen.

De RA-opleiding is toegankelijk voor afgestudeerden Economie en Bedrijfskunde of vergelijkbaar, of HBO AC, BE, RA of AA 1). Voor inschrijving in het accountantsregister is een universitair masterdiploma vereist. In verband met de verplichte driejarige praktijkopleiding, betreffende inschrijving in het register, is een relevante werkkring aan te bevelen.

Hier vindt u extra informatie over het beroepsprofiel van een registeraccountant

1) HBO-afgestudeerd? Lees meer over het studietraject na de bovengenoemde HBO opleidingen

2. De opleiding tot Registeraccountant

De registeraccountant heeft een kernfunctie in de corporate governance van een organisatie. Als het financieel-administratieve geweten vormt hij een essentiële schakel tussen de onderneming, de toezichthouders (commissarissen, auditcommittee), de aandeelhouders, en de overige stakeholders in het maatschappelijk verkeer.

Inhoud en structuur

De RA-opleiding bestaat in Nederland uit een theoretisch- en een praktijkdeel, die voor een groot deel kunnen samenvallen in de tijd. Teneinde het theoretisch examen Accountancy te kunnen afleggen, bestaat het theoretisch deel uit een vakkenpakket dat iedere student dient te volgen.

Zwaar en intensief

Bij een zo wezenlijke maatschappelijke functie past een goede opleiding. De opleiding tot registeraccountant aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) staat al vele jaren als zodanig bekend. De studie is zwaar en intensief, zeker in combinatie met uw dagelijkse werk als accountant. Maar tegelijkertijd staan de docenten garant voor een interessante, gedegen en actuele opleiding, waarin theorie en praktijk in onderlinge verwevenheid centraal staan.

Oudere regelingen betreffende de toelating 

Studenten die al gestart zijn met een schakel- / deficiëntieprogramma dienen dit programma conform het afgesloten contract af te ronden. Voor sommige vakken kunnen overgangsregels van toepassing zijn. Ook kunnen veranderingen van externe eisen van invloed zijn op het programma.

Naar boven

3. Programma

De Post-Master opleiding tot Registeraccountant bestaat betreffende het Post-Master deel uit de hoofdvakken Interne Beheersing, Externe Verslaggeving voor Accountants (1e jaar), en Financial Auditing en Capita Selecta Recht (2e jaar).

Ondanks het feit dat de cursist de studie in deeltijd volgt, naast het vervullen van een werkkring, wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het deel van de theoretische opleiding normaliter twee jaar in beslag neemt. Deze studieduur is ingegeven door een aangepast curriculum, de gehanteerde onderwijsvormen, de aangepaste begeleiding en uitgaande van een goede inzet van de cursist. Studenten mogen aan de opleiding tot registeraccountant beginnen als aan bepaalde vereisten is voldaan.

Kosten

De deeltijdopleiding start jaarlijks in september en april en het collegegeld bedraagt € 4.975,- per collegejaar. 

Naar boven

4. Toelatingseisen

Tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant of tot de schakel- / deficiëntie-programma’s worden toegelaten studenten die beschikken over:

 • Het masterdiploma Accounting, Auditing & Control van de Erasmus School of Economics of het masterdiploma Accounting & Control (Accountancy track) van RSM Erasmus University;
 • Andere master- of doctoraaldiploma’s Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Een ander Nederlands master / doctoraaldiploma;
 • Het diploma HBO AC, BE, RA of AA (lees meer over het studietraject na deze HBO opleidingen;
 • Een vergelijkbaar buitenlands diploma;
 • Het NIVRA-bewijs “Bewijs van toelating tot de tweede fase van het NIVRA- accountantsexamen” of een verklaring van het Koninklijk NIVRA waaruit blijkt dat de student is toegelaten tot Accountancy 3.

Instroomadvies

Door middel van een Aanvraag tot Toelating kunnen wij u een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject. Wij stellen voor u vrijblijvend en kosteloos een deficiëntiebrief samen waarin wij duidelijk vermelden welke vakken u eventueel dient te volgen alvorens u met de Post-Master opleiding kunt beginnen. U kunt zich pas inschrijven voor het 1e jaar van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant nadat u Aanvraag tot Toelating hebt gedaan en wanneer u van het Onderwijs Coördinatie Centrum bericht heeft gehad dat u toelaatbaar bent. De verwerkingstijd van een Aanvraag tot Toelating is doorgaans drie weken.

Instroommomenten 

De deeltijdopleiding start jaarlijks in september en april. Indien u in april 2019 wilt instromen dient u vóór vrijdag 1 februari 2019 een Aanvraag tot Toelating in te dienen.

Naar boven

5. Aanvraag Derdejaars Stageverklaring

ESAA studenten en externe studenten die aan de NBA eisen voldoen voor een derdejaars stageverklaring kunnen bij ESAA een stageverklaring aanvragen. 

Download het aanvraagformulier stageverklaring.

6. Nadere informatie

Download de brochure van  Post-Master opleiding tot Registeraccountant.

Aanmelden

Door middel van een aanvraag tot toelating kunnen wij u (geheel vrijblijvend) een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject.

Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de RA-opleiding kan men zich richten tot de Program Coordinators van de opleiding:

Naam

:

Mevrouw Roxanne Silva - Algemene zaken
Mevrouw Aartie Bhawaniebhiek - Eerste jaar
Mevrouw Linda Post - Tweede jaar

Kamer

:

Van der Goot Building, Kamer M5-21

Postadres

:

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon

:

010 - 408 2244 Algemene zaken
010 - 408 2207 Eerste jaar
010 - 4081520 Tweede jaar

Fax

:

010 - 4089157

E-mail

:

esaa-acc@ese.eur.nl

Naar boven