Numerus fixus en decentrale selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 vindt geen centrale loting meer plaats. De selectie van studenten gebeurt nu decentraal, wat betekent dat de onderwijsinstellingen dit zelf organiseren.

Opleidingen met een selectie door de onderwijsinstelling

Opleiding

Maximum aantal plaatsen

Criminologie

135

Econometrics/Economics (BSc2)

n.v.t.

Geneeskunde

410

International Business Administration (IBA)

575

International Bachelor of Arts and Culture Studies (IBACS)

 n.v.t.

International Bachelor Communication and Media (IBCOM)

200

International Bachelor Economics and Business Economics (IBEB)

n.v.t.

International Bachelor History

 n.v.t.

International Bachelor in Psychology

180

Klinische technologie

100

Liberal Arts & Sciences

n.v.t.

Management of International Social Challenges

 100

Nanobiology

 100

Afschaffing loting

Vanaf het studiejaar 2017-2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun lotingsstudies. Dit heet decentrale selectie. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer, maar ook naar motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek terecht komt.

Maximaal twee selectiestudies

Per studiejaar mag je jezelf voor maximaal twee opleidingen met een decentrale selectie aanmelden. Je kunt jezelf twee keer voor dezelfde opleiding aanmelden bij twee verschillende onderwijsinstellingen. Geneeskunde is een uitzondering op deze regel. Hiervoor geldt dat je maar één opleidingsplaats kunt kiezen. 

Hoe vaak kun je meedoen?

Het verschilt per opleiding hoe vaak je kunt meedoen aan de decentrale selectie. Het maximaal aantal deelnames is drie keer, maar sommige opleidingen hanteren maximum van een of twee deelnames. Heb je vóór 2017 al meegedaan aan een centrale loting, dan telt die deelname mee.

Aanmelden voor studiejaar 2018-2019

Je kunt je vanaf 1 oktober 2017* aanmelden via Studielink. De uiterste aanmelddatum voor opleidingen die selectie toepassen is 15 januari 2018*. Daarna beginnen de onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure. Als er minder aanmeldingen dan plaatsen zijn vindt er geen selectieprocedure plaats.

Uitslag

De uitslag van de decentrale selectie wordt bekendgemaakt op 15 april 2018*. Je ontvangt de uitslag via Studielink.

* Bovengenoemde data zijn gebaseerd op het collegejaar 2017-2018 en zijn dus onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen door de overheid.