Uitschrijven

Uitschrijven tijdens het collegejaar

Als je tijdens een collegejaar wilt  stoppen met je studie aan de Erasmus Universiteit dan geef je dit door via Studielink. De uitschrijving gaat in bij aanvang van de maand volgend op de maand waarin het uitschrijfverzoek via Studielink is ingediend. In geval van afstuderen geldt dat de uitschrijving in gaat bij aanvang van de maand volgend op de maand wanneer de slaagdatum geregistreerd is.
Let op! Wanneer jij uitschrijft en/of afstudeert later dan 1 juni is het niet nodig om je zelf uit te schrijven in Studielink. Wij laten jouw inschrijving dan doorlopen tot 31 augustus. Er is geen mogelijkheid meer op restitutie en je hebt dan nog wel recht op eventueel studiefinanciering en OV-vergoeding.
Let op! Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk

  Bepaal of het zinvol is om je tussentijds uit te schrijven:

  • Je krijgt geen collegegeld terug bij een uitschrijving per 1 juli of 1 augustus.
  • Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
  • Je mag je niet uitschrijven als je nog onderwijs of begeleiding vanuit de universiteit krijgt.
  • Resultaten die worden behaald in een maand dat je niet ingeschreven bent zijn ongeldig.
  • Het recht op studiefinanciering. een lening van DUO en/of een OV-reisproduct vervalt in de periode dat je niet bent ingeschreven.
  • heb je een verblijfsvergunning op basis van studie via EUR dan vervalt je recht op deze vergunning over de periode dat je niet meer staat ingeschreven
  • Als je je uitschrijft, wordt je ERNA-account gedeactiveerd en heb je geen toegang meer tot onderwijsinformatie en je email.
  • Als je wegens een negatief voorlopig studieadvies in je eerste studiejaar uitschrijft vóór 1 februari, dan krijg je geen bindend studieadvies (geldt niet voor de opleiding Geneeskunde).
  • Let op! Denk jij eraan om je tussentijds uit te schrijven voor een pre-masterprogramma? Weet dan dat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de vergoeding die jij betaald hebt en/of voor de mogelijkheid om je kosteloos te herinschrijven (indien van toepassing).
  • Voor meer informatie, neem contact op met het ESSC.

  • Log in op Studielink 
  • Volg het stappenplan van Studielink
  • Geef aan DUO door dat je je hebt uitgeschreven als je van DUO studiefinanciering, lening en/of OV-reisproduct ontvangt. 

  De afhandeling van je uitschrijfverzoek en de eventuele restitutie van teveel betaald collegegeld neemt vier tot tien weken in beslag. In geval je het collegegeld in termijnen betaalt, loopt de automatische incasso door totdat we je uitschrijfverzoek hebben afgehandeld. Op je persoonlijke Studielink-pagina kun je zien wanneer je bent uitgeschreven. De status is dan veranderd naar ‘uitgeschreven’.   

  Indien je je uitschrijft bij de Erasmus Universiteit en je studeert elders op basis van een bewijs betaald collegegeld (BBC) dat je van ons hebt gekregen, dan moet het originele bewijs betaald collegegeld bij de Erasmus Universiteit worden ingeleverd. Dat kun je doen bij het ESSC (begane grond Sanders Building) of door de BBC op te sturen naar:

  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Team In- Uitschrijven en Bekostiging
  Antwoordnummer 2791
  3000 VB Rotterdam

  Indien je gelijktijdig stopt met de andere opleiding waarvoor de BBC is gebruikt volstaat ook een officiële verklaring van uitschrijving van de betreffende universiteit/hogeschool. In die verklaring moet tevens de datum van uitschrijving zijn vermeld. Lever deze verklaring in bij het ESSC.

  Als je je uitschrijft bij de Erasmus Universiteit en stond ingeschreven op basis van een bewijs betaald collegegeld van elders dan verloopt de procedure als volgt:

  1. Uitschrijven op verzoek of vanwege afstuderen bij de Erasmus Universiteit
   Je doet een uitschrijfverzoek in Studielink en wordt volgens de wettelijke regels uitgeschreven. Je ontvangt geen restitutie collegegeld, want je hebt bij de Erasmus Universiteit geen collegegeld betaald. We informeren de instelling waar de BBC vandaan is gekomen dat je je bij ons hebt uitgeschreven.
    
  2. Uitschrijving vanwege afstuderen bij de andere universiteit/hogeschool
   Indien je bij de andere universiteit/hogeschool bent afgestudeerd en je wilt om die reden ook de inschrijving bij de Erasmus Universiteit beëindigen dan moet je enerzijds een uitschrijfverzoek voor de opleiding bij de Erasmus Universiteit in Studielink indienen en bovendien stuur je een bewijs van afstuderen met de afstudeerdatum van de andere universiteit/hogeschool naar:

  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Team In- Uitschrijven en Bekostiging
  Antwoordnummer 2791
  3000 VB Rotterdam

  We zorgen er vervolgens voor dat de datum van uitschrijving gelijk wordt gesteld aan de datum van uitschrijving bij de andere universiteit/hogeschool en informeren deze instelling ook over de uitschrijving.  

  Uitschrijven bij afstuderen

  Studenten die afstuderen dienen zichzelf tijdig uit te schrijven voor hun opleiding. Onnodig lang ingeschreven staan kan problemen opleveren, zoals:

  • Studenten OV-chipkaart moeten terugbetalen;
  • Collegegeld moeten betalen terwijl de student eigenlijk al klaar is;
  • Studiefinanciering moeten terugbetalen, en;
  • Op papier studievertraging oplopen terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.

  Om de bovenstaande problemen te vermijden dienen studenten zich tijdig uit te schrijven. Zie hiervoor de onderstaande twee stappen. Uitschrijven kan bijvoorbeeld per smartphone en is binnen enkele minuten geregeld.

  1. Uitschrijven bij Studielink
   Volg het stappenplan van Studielink
  2. Geef aan DUO door dat je je hebt uitgeschreven als je van DUO studiefinanciering, lening en/of OV-reisproduct ontvangt. 

  De uitschrijving gaat in bij aanvang van de maand volgend op de maand waarin het uitschrijfverzoek via Studielink is ingediend. 
  In geval van afstuderen geldt dat de uitschrijving in gaat bij aanvang van de maand volgend op de maand wanneer de slaagdatum geregistreerd is.
  Uitschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

  Over de maanden juli en augustus wordt geen restitutie van collegegeld verleend. Valt je afstudeerdatum in juni, juli of augustus, dan kan het daarom verstandiger zijn om ingeschreven te blijven t/m 31 augustus (einde academisch jaar). Dan behoud je ook het recht op de producten van DUO.

   Let op:

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen