Indicatoren om productiviteitswinst te meten

In het BigMedilytics project draait het om het aantonen dat we met behulp van Big data de zorg kunnen verbeteren. Belangrijk voor de Europese Unie is een beeld te krijgen of door Big data technologie je de zorg productiever en goedkoper kunt maken. In diverse Europese landen worden pilots uitgevoerd, rond de thema’s: chronische zorg, oncologie en logistiek van mensen en middelen.

ESHPM monitort of deze pilots leiden tot resultaten op vier gebieden: patiëntuitkomsten, patiënttevredenheid, financiële uitkomsten, en procesmatige verbeteringen.

Big data-technologieën kunnen meerdere effecten hebben:

  1. Big data-technologieën kunnen de percepties en ervaringen van patiënten met gezondheidszorg en de resultaten daarvan beïnvloeden;
  2. Big data-technologieën kunnen activiteiten die worden uitgevoerd voor de zorgverlening veranderen;
  3. Big data-technologieën kunnen de effecten van zorg op de gezondheidstoestand van patiënten veranderen;
  4. Big data technologieën kunnen financiële implicaties hebben als gevolg van proces- en resultaatveranderingen. Deze multidimensionaliteit moeten worden weerspiegeld in de monitoring van de prestaties van de pilots.

Daarom zal onze monitoring gebaseerd zijn op meerdere Key Performance Indicators (KPI's) die zijn toegesneden op het patiëntenpopulatie, de interventie en het doel van de individuele pilots. KPI’s worden tijdens het project meerdere keren gemeten. Dit stelt ons in staat de situatie van de pilot te beoordelen voordat de nieuwe big data-interventie wordt geïmplementeerd en de daaropvolgende metingen vinden plaats tijdens en na de roll-out voor vergelijking.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen